Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende? Hoe konden ook hier van die vermaledijde fabrieksschouwen zich opdringen? Dit Kerleonardi?

Ontdaan stond Yann voor het ijzeren staketsel te zoeken naar de ommuring en de grijze poort met heer Leonardus' blazoen er boven en een jaartal van vijf eeuwen her» Hij stiet het traliehek open en aarzelde weer» Want dit was niet de vrindelijke voorhof met smalle schelpenpaadjes tusschen geschoren buksboschjes rond den verweerden zonnewijzer* Hij zag een plein vol tonnen en vrachtauto's. En toch, tóch, daar aan de achterzijde, was waarlijk de oude toren, dien hij had gezocht; in zijn voorgevel, drie steenen treden op, de deur waardoor hij in dien langgeleden Kersttijd zoo menigmaal het warme huis was in- en uitgegaan*

Er stond een jonge man op den dorpel, een heer in bontjekker met hooge gespoorde laarzen aan, de goudgeknopte rijzweep in de handen* Yann naderde beschroomd*

„Heer Leonardus?" mompelde hij vóór den arduinen intree-trap. Hij zag herkennend achter den jongen man het binnenhuis schemeren met de dubbeldeur der zaal in den achtergrond.

„Heer Leonardus?" herhaalde de jonge man met een korten hekellach, „dat ben ik. Wat wil je ?"

Yann wist opeens niet meer, wat hij wilde. Versuft zag hij den ander in het fijne fletse gezicht met den wrangen mond en de laatdunkende oogen* Neen, dit was niet de zoon, die den langgeleden Kerstavond met zijn ouders zoo ernstig naar de liederen had geluisterd.

6 — 104

77

Sluiten