Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zelfs de uitgestootenen en gevangenen waren hun Hef bovenal. Om hen zooveel mogelijk goed te kunnen doen, leefden ze karig, en wanneer hun hovelingen daarover spijtig spotten, in dien tijd

toen keizers en koningen in overdadige pracht en weelde de schattingen van hun rijk verkwistten, haalde deze koning goedmoedig de schouders op en zei: „Beter dat mijn hovelingen lachen om m'n gierigheid, dan dat mijn volk schreit om m'n spilzucht." Even goedig als hij een andermaal te verstaan gaf, toen hem werd verweten, dat hij zich te veel door Anne Het overheerschen: „Een man moet wat kunnen verdragen van een vrouw, die van hem en van z'n eer houdt!" Deze beide gezegden staan van Louis XII opgeteekend in het boek der geschiedenis, en beduiden genoeg dat hij Anne's liefde wezenlijk niet onwaardig was. Htm dochter Claude erfde van haar vader en moeder de uitstekende gaven van verstand en hart, en ook zij werd, door haar huwelijk met Frans I, een goede en gelukkige koningin van Frankrijk. Zoo is Bretagne voorgoed Fransch geworden,

overwonnen noch gedwongen, maar bij Gods genade door de liefde zelve, 't Heeft zich dit nooit beklaagd, is toch zich zelf gebleven, en groot is nog de trots van het Bretonsche volk, dat hun Lbonne duchesse Anne" tweemaal koningin was: — bis regina.

119

Sluiten