Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A ï • « J _ TVT 1 " - J 1 1

nvpr Artnnr vpr^nrp nnp. r wprn in sran en ann.

~ * ™ - ——— . , - 1

bij volk en adel, bij magistraat en kapittel een wedijver om het meest bij te dragen voor den herbouw van Treguers kathedraal. Tenslotte wilde Zelfs de Hertog niet achterblijven bij een werk door God zoo klaarblijkelijk gewenscht en begunstigd. Maar meer vreugde dan zijn rijke gift bereidde aan Ivo en de Trecoreezen zijn belofte voortaan de kerk van Treguer ongemoeid te laten.

127

Sluiten