Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125. Een kerel gehuwd met Nees uit Broeksittard met eene lamme hand gelijk een klein vuiske. Wellicht zoon van Speelgeerke evenals nos 31 en 32. !*-»;'T*

126. Jan J. te Merkelbeek bijnaam Rood Jennisken.

127. Andries zijn zoon te Merkelbeek.

128. Paul H. te Puth zoon van Antoon.

129. Peter op het einde te Geleen door een paar getuigen genoemd de kapitein der bende.

130. de korporaal te Ophoven-Sittard.

131. de Cnijn aan den Heiberg te Amstenrade.

132. Willem N. te Daneken aan de Steenenbrug, slotenmaker.

133. Jöes of Henske W. aan het Eynde te Geleen.

134. Peter F.

135. Peter aan 't Eynde.

136. Roojansmarieman, wonende aan 't Steegkens te Hullebroek. Uit vorenstaande lijst blijkt, dat het gilde der afdoenders

(vilders) aan de bende een groot contingent leverde. Als men weet, dat de sterfte onder het vee in die tijden enorm groot was, wegens het veelvuldig heerschen van de veepest en de' slechte verzorging van het vee, valt het niet te verwonderen, dat het afdoendersvak nog al winsten opleverde en overal liefhebbers vond. Door den aard van het ongure werk was het een ruw volk, dat overigens met de inrichting der huizen en personen bekend was en als lid der bende zeer gewaardeerd werd. Een groot aantal der genoemden waren straatmuzikanten, beroepsbedelaren en daglooners, welke bedelen gingen als Zij werkloos waren. Het was een hooge uitzondering zoo een hunner schrijven kon

In het jaar 1743 brachten de talrijke executiën te Schinnen, Hoensbroek en Amstenrade een zoodanigen schrik onder de zich plichtig gevoelende overgebleven bandieten, dat de meesten buiten bet land vluchtten. Hun hoofdman, de oude afdoender te Hoensbroek, werd gevierendeeld, zijne zonen Hendrik en Peter geradbraakt en zijne dochter Gertruid levend verbrand. De executiën, zoo schreef de drossaard Franssen te Hoensbroek aan den schout te Schinnen, waren in de Trebeek, te Schaesberg en 's Hertogen•ade zoo „vigoureus" als nog nooit in deze landen gezien werd.

Op deze geweldig vreeselijke tooneelen van vierendeelen, ■adbraken, verbranden en ophangen, tot voorbeeld aan anderer,

12

22

Sluiten