Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1ÖÓ jaer niet te bouwen, orri de gruwelijke misdaden doordën eigenaer van dat huis geperpetreerd."

Richard W., broeder van vorige, geboren 22 Februari 1691, gehuwd Barbara KL, genaamd „Ryckske", was beschuldigd van te behooren tot de bende en medeplichtig aan de diefstallen van den brouwketel bij Holtbeckers te Doenrade van den boterdiefstal bij Houtvast te Grijsegrubben, aan den winkeldiefstal bij Clemens te Sittard en aan inbraak en diefstal in de kerk van Wynandsrade. Hij overleed te Hegge op 16 November 1743; werd allicht niet gearresteerd wegens ziekte.

Anthon W. geboren te Schinnen in 1704, gehuwd met Helena Daniëls, zwager van Geerlingh Daniëls, woonde te Wolfhagen in de beemden en was buurman van zijn zwager, verdiende den kost voor vrouw en kinderen met slotenmaken en bedelen. 1)

Gedenonceerd door zijne complicen werd hij op 11 NoVember 1643 op het kasteel ter Borg gevangen gezet. Bij de confrontatie met de 2. Cs op 21 November houdt hij zijne onschuld staande. Hij zeide den ouden Speelman C. wel te kennen, maar geene bijzondere familiariteit met hem gehad te hebben en zegt Henske C. wel dikwijls in de kerk te hebben gezien.

Na behoorlijke territie op 3 December en recollectie op 5 December bekent hij: bij den diefstal bij Duyckers in het Raath als schildwacht dienst te hebben gedaan gewapend met een stok, bij den diefstal Clemens te Sittard als schildwacht op de Boonenbrug, waarvoor hij kreeg 3 specie-schillingen, bij Mathijs Houtvast te Grijsegrubben tevens als schildwacht gediend te hebben voor 3 blamusers tot belooning, bij de inbraak op de capelanie te Hoensbroek aan de Schure-eik gepost te zijn geweest voor 3 specie-schillingen, bij de inbraak in de kerk te Amstenrade als schildwacht in het veld gestaan te hebben.

Na ingewonnen advies van twee rechtsgeleerden werd Anthon Winckens als schuldig aan diverse diefstallen met braak den 14 December 1743 „gecondemneert om aan eenen paal geworgd te worden totdat den doodt volgt ende daernaer verbrant te worden met confiscatie zijner goederen en effecten met verbott van in 100 jaeren niet meer te bouwen op de plaetse van het huis dat

1) „In de beemden" was de rechtsche zijde van Wolfhagen, van Schinnen komend.

43

Sluiten