Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot in eene weijde achter het huijs en daer achter een peereboom gemelden Duprez van Geleen heeft sien staen, welcken peereboom voor eenigen tijd uijtgehouwen is, verclaerende mede van Daniëls This (bijnaam van This Sw.) een pack met gestolene effectenf evenals de pijper, ontvangen te hebben, welke doens zijn gedraegen aen sijn huijs achter in een stal en onder eenigh hoije verborgen. Vier daeghen laeter is beclaegde gegaen naer Daniels This tot Puth, alwaer was de Keukelaer welke hem gegeven heeft 12 specie schillingen. Hij weet niet wat in de packen geseten heeft. Hij revoceert datNicolaes soon van Hendrick W. bij diefstal Gadé is present geweest.

, Wijn W., welke eerst alles ontkende, verklaarde op 22 December 1750, na voorlezing van het decreet tot tortuur en na behoorlijke territie gesteld op den stoel van tortuur van 11 Va— 374 uur, medeplichtig te zijn aan den diefstal bij de Juffrouwen Gadé. Geerlingh Daniëls kwam hem aanroepen. Overweg ontmoetten zij de complicen Nol G, Laum Cr., Anthon W, Henrie R. en Francis H. en een schoenmaker uit Heerlen. Hij bleef met den schoenmaker achter, welke in „Schriekenbuschke" eens „boeksen" moest (de broek afdoen). Hij haalde hen weder in aan het „toe valderen" te Puth. Over Geleen ging het verder tot Lutterade, alwaar zij de poort aan het huis van Gadé open vonden. Terwijl hij buiten op wacht bleef, gingen Daniëls en R. naar binnen. Na een goed uur kwamen Geerlingh Daniëls met 2 vreemden naar buiten. Geerlingh Daniëls kondigde aan, dat alles geschied was en gaf hem 8 dagen later voor zijn dienst 5 specie schillingen. Hij verklaarde verder daar nog aanwezig te hebben gezien This Sw. van Puth, den geevadeerden Anthoon, Jan J. van Merkelbeek genaamd „het Roodt Jenniske" een wever uit Hellebroek genaamd „Wilhelmus in de Blauwe Geijt" Peter Sch. en meer anderen.

■ Volgens getuigenis van andere medeplichtigen waren als nog aan den diefstal tegenwoordig en medeplichtig: Jöes R. uit de Peterstraat Geleen, Daem H., soldaat in Hollandschen dienst, geboren te Hegge, Willem C. uit Spaubeek, Barnard Sp. spenselencremer, te Krawinkel, Meulejan te Grijsegrubben, Joannes uit Hellebroek, Geurt van Vaesrade, Hendrick Schr. en Melser Pr. van Schinnen, This Cr. van Spaubeek, 2 kameraden van H Gl. van Geleen, S. uit Ulestraten, een kerel van Geleen bij het Gasthuis,

55

Sluiten