Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huisplaats gekocht door Christian Peusens voor 1 gulden, 13 stuiver. 1)

Bij de huiszoeking te zijnen huize op 6 Maart 1750 was aan geld aanwezig 30 schillingen, 8 stukken van 25 stuivers, 1 ducaat, 5 cohotten mijtten off luijxe oorden, een sacksken Luijxe oorden, een sacksken bouschen en een sacksken Brabantsch oorden.

Wijn (Winandus) W., geboren te Vaesrade-Nuth, weduwnaar van Marie W., zuster van Antoon, woonde te Wolfhagen van beroep slotenmaker. Hij wordt beschreven als een lange zware kerel. Hij was steeds een getrouw lid van de bende, en mankeerde nooit bij de diefstallen.

Beschuldigd van aan een menigte diefstallen met huisbraken medeplichtig te zijn verzoekt de. officier der Heerlijkheid Schinnen op 13 October 1743 zijn corporeele apprehensie.

Hjj ontkent medeplichtig te zijn aan de getendeerde diefstallen Huis Schinnen en Tiendhof te Gracht, aan diefstal met knevelarijen ten huize van Anna Sypekoten te Twembrugge, aan diefstal winkel Clemens en andere.

Bij verhoor op 10 October 1743 van Griet M. ten kasteele

1) Christiaan Peussens huwde le te Oud-Valkenburg 9 Aug. 1740 met Maria Rameckers en 2e te Schinnen 22 Juli 1749 met Gertruid Prickartz te Hommert alwaar hij toen woonde. Uit het eerste huwelijk werd alhier geboren den ^7 Dec. 1746 Joannes Wilhelmus, die Notaris werd te Schinnen welke functie hij gedurende 9 jaren aldaar uitoefende. In het jaar 1800 was hij secretaris der Gemeente Schinveld en Jabeek en solliciteerde toen voor het vacante ambt van Maire te Merkelbeek. Den 3 Juli 1808 bij de vacature van Maire te Schinnen wegens het overlijden van Thomas Maes, solliciteerde Peusens, zich o.a. beroepende op zijne kennis van de Hollandsehe, Latijnsche, Fransche, Duitsche en Vlaamsche talen. Bij eene telling van communicanten te Nuth in 1802, woonde J. W. Peusens te Hommert. Aangaande zijn overlijden kon ik geen aanteekening vindén. De notaris Peusens was de eenige der geassocieerden welke in het jaar 1773 het tot het einde volhield met het maken van den Koolschacht in' den Mole.nberg achte.- de Kerk te Schinnen.

Uit genoemd huwelijk werden alsnog geboren: Gerardus welke 4 Mei 1768 huwde met Mechtildis Demacher. Alsnog een dochter Maria Catharina welke 5 Februari 1771 huwde met Adam Adolph Kerckhoffs chirurg (zoon van Francis Conrad en Elisabeth Dieteren) waarvan te Schinnen geboren °den 28 Juni 1772 Carolus Borromeus Adolph Franciscss, doopgetuigen Baron de Harbonnièr de Cobreville Henricus Frans Carolus Bctfromeus en Gertruid Prickartz. Adam Adolph Kerckhoffs vestigde zich te Meerssen.

Uit ^ het 2e huwelijk van Christiaan Peusens waren geboren 7 kinderen.

Christiaan Peusens woonde eerst te Puth dan te Wolfhagen, vervolgens weer te Puth. Zijn huis te Wolfhagen (thans bewoond door Teheux) ging bij koop in eigendom over aan Joannes Pijls, gehuwd Cath. Meex wier namen boven den hardsteenen deurdorpel vermeld zijn.

Christiaan Peusens was voor dien tijd schepen te Berg bij Valkenburg.

68

Sluiten