Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 26 Nov. 1750 in de gevanckenisse gebracht gld. st. ort. Francis H. ende verbleven tot den 9 febr, 1751 maeckende 74 daegen. 18 10 0

Den 14 Decemb. drij scherprichters gespijst s'noe-

nens en s'avonts 4 10 0

drij bottellijen wijn doet 3 0 0

Den 23 Dec. Tis Sw. in de gevanckenisse gebracht ende gebleven tot den 9 febr. 1751 mackende 47 daegen. 11 15 0

Item noch eenen dagh drij scherprichters gespijst 4 10 0 waervoor oock drij kannen wijn 3 3 0

Den 28 Jan. 1751 betaelt aen costen voor Gerlingh Daniëls voor aff te haelen soo aen den chirurgijn ende bode tot Gulpen als aan de medegaende schutten 26 8 0

Eodem den selven in gevanckenisse gebracht ende gebleven tot den 28 dito als wanneer hij gestorven was mackende 4 dagen 1 0 0

1751 Den 31 January aen den afdoender van Acken voor het cadaver van Gerlingh Daniëls te sleijpen ende aen een voorck te hangen betaelt een pistol 15 7 0

Den 14 Meert 1751 in gevanckenisse gebracht Hendrik Schr. ende verbleven tot dato 15 meij 1751

maeckende 58 daegen 14 10 0

In deself s torture eenen dagh drij scherprichtersgespijst 4 10 0

aen deselve gegeven drij kannen wijn 3 0 0

Den 5 April 1752 in gevanckenisse gebracht den persoon van Gerard C. ende verbleven tot den 16 meij maeckende 40 daegen 10 0 0

Item betaelt voor 4 emmeren te Iaeten maecken

jeder 12 stuijvers 4 4 0

alnoch wordt hier bijgetelt vier en licht ten behoeve van de wachten dagh ende nachten gefurneerd van den eersten Novembris 1750 tot den 24 April 1751 waervoor men reckent per dagh 5 stuivers mackende 175 daegen 43 15 o

Item den 27 Dec. als wanneer de wacht verdobbelt was op eene andere camer vier en licht furneert tot den 24 febr. incluijs 59 daegen 14 15 o

119

Sluiten