Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan Nicol Pijls betaelt en Jan Dederen 3 0 0

Aan Jöes Schouman. 16 0 0

Aen Jan Nelissen van Aubel 14 0 0

Aen den Armenmeester wegens This Sw. 0 17 0

Aen Jöes Gruijls 3 tonnen bier 13 10 0 Aen Jan Dederen 2 tonnen bier en Dirck Coumans

2 tonnen 8. 10. 0 16 20 0 Naer den procureur Aguilas te Burssel gesonden

per diligens 66 10 0 Aen Thomas Maes l1/^ tonne bier 6 7 2 Door de schutten gedroncken bier volg. quitantie 16 12 0 Door de schutten nogmaels gedroncken 8 0 0 Aen Jasper Pijls tot Amstenraedt 2 tonnen bier 9 0 0 Aen Jöes Vromen wegens gedronken bier en brandewijn apprehensie Gerard C. 6 8 0 Aen Laheij volg. quitantie van den Officier sub. no. 26 voor het brengen van een vagabond naer Limburg 10 0 0 Voor rapport aen den procureur in saecke vrouw Sw. 41 0 0 Aen den procureur do. 14 Oct. 1751 noch voor

rapport 55 7 2 Om de executie van de vrouw van This Sw. voor te coemen door den officier aen den procureur

voor briefwisseling enz. 74 13 0 Nog voor den scherprechter wegens de laatste

torture 15 0 0 IV. Staet van devoiren

voor Thewis Claessen gerichtsbode tot Schinnen gedaan ten

tijde van de gevangenen aldaer in de jaeren 1750-51-52.

1750 van 16 Meij-6 0ct. in de gevanckenisse bedient fis. st. ort.

Anth. H. 35 10 0

Eodem Jacq. D van 9 Febr. 51 of 268 dagen 64 0 0

Item Wijn W. 297 daegen bedient 74 5 0

Item Nol C. 199 dagen 49 15 0

Item Francis H. 74 dagen 18 10 0

Item This Sw. 44 dagen 11 15 0

Item Geerlingh Daniëls 4 dagen 10 0

Item Henrie Schr. 58 dagen 14 0 0

123

Sluiten