Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

donarunt Veneres Cupidinesque. quod tu cum olfacies, deos rogabis, totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

22.

EEN PRULPOËET. Metrum: Choliambus of htpponacteas i

Suffenus iste, Vare, quem probe nosti,

homo est venustus et dicax et urbanus,

idemque longe plurimos facit versus.

puto esse ego illi milia aut decem aut plura

perscripta, nee sic, ut fit, in palimpsesten 5

relata: cartae regiae novae libri,

14. totum: behoort bij te. Vgl. Lessing, Der Wunseh: Wenn tch , . . ein schönes Madchen sehe, mocht ieh lauter Avge seijn.

22. 1. Vare: waarschijnlijk Quintilius Varus van Cremona, een vriend van Catullus, de criticus, waarover Horatius (Ars P. 438) spreekt, probe nosti: spreektaal, vgl. Ter. Heaut. 180 hunc Menedemum nostin ? Probe.

2. Vgl. Quintil. VI, 3, 17 urbanitas qua significari video sermonem praeferentem in verbis et sono et usu proprium quendam gustum urbis et... tacitam eruditionem, denique cut contraria sit rnsticitas. Venustum esse quod cum gratia quadam et venere dicatur, apparet . . . Dicacitas . .. proprie significat sermonem cum risu aliquos incessentem.

5. sic: slaat op hetgeen voorafgaat, „terwijl dit het geval is"; „terwijl de verzen zoo talrijk zijn.'' ut fit: „zooals gewoonlijk"; palimpsesten: palimpsestus, TroiAipL^r/iToq (van irxkvj fów) was perkament, waarvan het geschrevene was afgewasschen of weggekrabd, om 't nog eens te gebruiken.

6. cartae regiae novae: carta regia werd de beste kwaliteit papier oorspronkelijk genoemd; later kreeg het den naam hieratica en Augusta; cartae r. n. is genetivus materiae bij libri (= volumina).