Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

mens animi, (tantis fluctuat ipsa malis: namque mei nuper Lethaeo in gurgite fratris 5

pallidulum manans alluit unda pedem, Troia Rhoeteo quem subter litore tellus

ereptum nostris obterit ex oculia numquam ego te posthac audibo dulee loguentem,

numquam ego te, vita frater amabilior, 10 aspiciam posthac? at certe semper amabo,

semper maesta tua carmina morte canam, qualia sub densis ramorum concinit umbris

4. mens animi: „de denkkracht van den geest", vgl. Lucret. IV, 755 cum somnus membra profudit, mens animi vigilat.

fInctuat i vgl. Verg. Aen. VU1, 18 quae Laomedontius heros / cuncta videns magno curarum fluctuat aestu.

5. Lethaeo In gurgite t „de rivier Lethe", waarvan wij 't eerst bij Plato (de Republica 621 C) lezen.

6. paUldnlnmt 't diminutivum drukt teederheid uit. manans > „langzaam stroomend", vgl. Prop. IV, 11, 15, waar Cornelia o. a. aanroept de vada lenta. De voorstelling is Grieksch, vgl. Theocr. 1,138 Aóupvtg ê/Jx pccv, htkl/ri ooi* I tcv 'ULofocuq (piXov xvSpx.

7. Rhoeteo t Petrttev was een voorgebergte bij Troia; 't adiectivum hiervan is Rhoetêus. subter litore t „onder aan het strand".

8. obterit: sterke uitdrukking voor tegit of premit: „door den druk verplettert"; Catullus betreurt het, dat zijn broeder zoo zorgeloos begraven is; vgl. de wensch bij 't graf geuit stt tibi terra levis, of (carm. epigr. 1047, 1) «t te, Terra, precor leviter super ossa residas.

9. Dit vers is door Baehrens gemaakt, om te toonen, wat ongeveer de gedachte geweest kan zijn. Wat Catullus zelf schreef is verloren.

11. amabo t sc. te.

13—14. vgl. Hom. Odyss. XIX 518, waar Penelope klaagt iig & Zrt TlxvSxpêoD y.ciipr,, ytXupvjtg co]Swj, / ytrXsv itiSr/Ttv fk&pog vêov itTTOtftêvoio, / StvSpèw s» TeraXettrt %x&z%ofiivn xiauvoUtoi, / ifi ts B-tx/nx rpoxxet/rx yjet ■re'Aufrffix tpuvriv, I xxliï óko^vpo/xévt] IruAov <ft/:v.