Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

carum nescioquld llbet iocari

ut solaciolum sui doloris,

(credo, ut turn gravis acquiescat ardor):

tecum ludere sicut ipsa possem

et tristis animi levare curas! 10

&

DE DOOD VAN LESBIA'S VOGELTJE.

"Catullus, whose dead songster never dies" Tennyson. Bet gedicht ia een humoristische parodie op den dood van den passer, waarvan in 't vorige carmen sprake was. Wij bezitten verscheidene Hellenistische epigrammen op gestorven dieren, zie b.v. Anthol. Palatina VB. 189—216. Boe beroemd Catullus' gedicht was, leert de navolging van Ovidius, de elegie op den papagaai van Corinna (Am. B. 6), en 't grafschrift op 't schoothondje Myia (Carm. Latina epigrapbica colL Bücheler, no. 1512).

Metrum: Phalaeceus, zie 1.

Lugete, o Veneres Cupidinesque

et quantum est hominum venustiorum.

passer mortuus est meae puellae,

passer, deliciae meae puellae,

quem plus illa oculis suis amabat: 5

a ardor: „liefdegloed".

9. Ipsa: „de meesteres", zie de aant. bij vs 7 van 't volgende gedicht 10. curas: sc. curas amoris.

8. 1. Veneres: „godinnen van al wat bekoorlijk ia". Cupidlnes: reeds bij Euripides lezen w$j van meerdere KpWtq, bv. Bacchae, 402 'i%BifUkV XOTl KCirpsv, I voktov rotq 'Af psSirotq, /ha SiX^itppoveq »iftev~ I reu SvxTÓiQDt RpiaTSq. De bede aan Goden en menschen, ommede te treuren, bewijst, dat wij met een parodie te doen hebben.

2. venustiorum: sc. quam vulgus hominum; venustus: fijn, met gevoel voor 't lieftallige.

4. passer: hetzelfde woord als begin va. 8: epanalepsis; deze epanalepsis verhoogt het treurende van den grafzang.

5. vgl. Moschus 4. 9: rèv fis» syü> Ttzmov urov (pxkaiv kpLoVrw, in 't Latijn is de uitdrukking zooals gewoonlijk wat sterker, zie 51. 2. Shakespeare, King Lear Li, / love gou . . . dearer than eyesight.