Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

cum quantum poterat dixerat hinsidias. credo, sic mater, sic liber avonculus eius, 5

sic maternus avos dixerat atque avia. hoe misso in Syriam requierant omnibus aures:

audibant eadem haec leniter et leviter, nee sibi postilla metuebant talia verba,

cum subito affertur nuntius horribilis, 10 Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset,

iam non Ionios esse, sed Hionioa

49.

AAN DEN „GROOTEN REDENAAR".

De omstandigheden, waaronder dit gedichtje ontstaan is, kennen wjj niet. De hoogdravende toon, die Cicero's stijl parodieert, de overdreven bescheiden toon, waarop Catullus over zich zelf spreekt (pessimus poeta) wijzen er op, dat het gedichtje ironisch bedoeld is. Cicero, die geen bewonderaar der jongere dichtergeneratie (de veitTtpot) was, had misschien op beschermenden toon van Catullus gezegd ,non pessimus in suo genere poeta".

Metrum: Phalaeceus, zie 1.

Disertissime Romuli nepotum,

quot sunt quotque fuere, Marce Tulli,

5. Zijn oom van moederszijde was de eerste „vrije" uit de familie; de geringe afkomst was een der oorzaken voor Arrius' slechte uitspraak; Cicero spreekt van een „rustica asperitas" (De or. m, 44).

7. misso t nl. als beambte.

8. leniter atque leviters leniter „zonder aspiratie"; leviter „zacht", „zonder nadruk"; Arrius liet zijn fout door zijn harde uitspraak nog meer uitkomen (vgl. vs. 4 quantum poterat).

9. postUIas ouderwetsch woord = postea.

49. 1. Disertissimet dit was niet de hoogste lof: M. Antonius zegt bij CSc. Or. 6. 18 disertos se vidisse muitos, eloquentem omnino neminem. Romuli nepotum t = Romanorum (hier spottend).

2. Marce Tulll i zoo noemde Cicero zich zelf gaarne, b.v. Catil. 1. 27 si euneta Italia, si omnia res publica sic loquatur : ,M. Tulli quid agis 7"; ad Attic. VU. 7. 7 ad summam „die II. TulW: assentior Cn. Pompeio. Dit parodieert Catullus.