Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

nulla domus tales umquam contexit amores, nullus amor tali coniunxit foedere amantes, 335 qualis adest Thetidi, qualis concordia Peleo. currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

nascetur vobis expers terroris Achilles, bostibus haud tergo, sed forti pectore notus, qui persaepe vago victor certamine cursus 340 flammea praevertet celeris vestigia cervae. currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

non illi quisquam bello se conferet heros, cum Phrygii Teucro manabunt sanguine campi, Troicaque obsidens longinquo moenia bello 345 periuri Pelopis vastabit tertius herea currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

fllius egregias virtutes claraque facta saepe fatebuntur gnatorum in funere matres,

834. contexit: „bood beschutting''.

340. vago: de wedloop is vagus, omdat hier sprake is van het naloopen van een hinde.

341. flammea: „snel als een vlam", vgL Vergil, van Camilla (Aen. XL 718) pernicibus ignea plantis; Cic. De nat. deor. II. 24 ut imitareiur igneam celeritatem.

343. non HU . . . heros: IL XVIII, 106 zegt Achilles van zich zelf TOÏog huv cicg ou rig 'Ayjxiüv yyx/\y,oyjT6>vuiv.

845. longinquo t = longo, een beteekenis die uit Ennius bekend ia (bv. longinqua aetas, Ann. 413).

846. periuri Pelopis: Pelops won den wagenwedstrijd en daarmee Hippodamia van haar vader Oenomaus, door aan Oenomaus'wagenmenner Myrtilus de helft van zijn koninkrijk te beloven, als hij de pin uit de wagenas verwijderde of hem voor een pin van was verruilde; maar in plaats van zijn belofte na te komen wierp Pelops Myrtilua in de zee; tertius heres: Agamemnon; de volgorde is Atrens, Thyestes, Agamemnon (zie Hom. D. H, 105).