Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

hic ego dux milesque bonus: vos, signa tubaeque, 75

ite procul, cupidis vulnera ferte viris, ferte et opes: ego composito securus acervo

despiciam dites despiciamque lamem.

L 3.

Tibullus, die Messalla op een krijgstocht naar het Oosten volgde, bleef op Corcgra ziek achter (30 u. Chr.).

Korte inhoud : 1—9. De dichter voelt zijn einde naderen. 9—22. Waarom heb ik niet naar Delia's waarschuwingen geluisterd? 23—34. Red mij, Isis. 33—52. Welk een heerlijke tijd was 't, toen Saturnus op aarde regeerde; toen kende men geen schepen, geen reizen. Spaar mij, Jupiter, ik ben onschuldig. 53—80. Maar als ik nu reeds sterven moet, dan zal Venus mij naar het Elysium geleiden, niet naar de smartenrijke onderwereld. 80—94. Hem wensen ik de onderwereld toe, die mij van Delia wegvoeren wil om krijgstochten te maken; boe verheug ik mij haar weer te zien!

Ibitis Aegaeas sine me, Messalla, per undas, o utinam memores ipse cohorsque mei!

me tenet ignotis aegrum Pbaeacia terris: abstineas avidas, Mors, precor, atra, manua

abstineas, Mors atra, precor: non hic mihi mater 5 quae legat in maestos ossa perusta sinus,

non soror, Assyrios cineri quae dedat odores

76. cupidis: sc divitiarum.

78. Tusschen rijkdom en armoede ligt de paupertas van Tibullus als aurea mediocritas.

I. 8. 1. Ibitis . . . Messalla: n.1. ipse cohorsque.

2. cohors: het gevolg van Messalla. De cohors bestond uit jonge mannen van aanzienlijken stand, die het bestuur wilden leeren kennen en zich verrijken, en verder uit ambtenaren en dienaren, zooals lictores, praecones, scribae, haruspices enz.

3. ignotis: „vreemd"; Phaeacia: — Corcgra.

6. Het was de plicht der bloedverwanten de asch van den doode met wijn en melk te besprenkelen, te drogen en van reukwerk voorzien in een urn te bewaren.

7. Assyrios i „Syriseh" en in 't algemeen „Oostersch", daar de Oostersche waren door Syrische havens naar Rome werden gebracht, zie Prop. H, 13, 80.