Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

et fleat effusis ante sepulcra comis, Delia non usquam; quae me cum mitteret urbe,

dicitur ante omnes consuluisse deos. 10 illa sacras pueri sortes ter sustulit: illi

rettulit e trinis omnia certa puer. cuncta dabant reditus: tarnen est deterrita numquam,

quin fleret nostras respiceretque vias. ipse ego solator, cum iam mandata dedissem, 15

quaerebam tardas anxius usque moras. aut ego sum causatus aves aut omina dira

Saturnive sacram me tenuisse diem. o quotiens ingressus iter mini tristia dixi

offensum in porta signa dedisse pedem! 20 audeat invito ne quis discedere Amore,

aut sciat egressum se prohibente deo.

8. ante sepulcra i = ante rogum.

9. mitteret > „laten gaan".

10. dicitur: drukt geen twijfel uit; vgl. 1,5,10 te dicor votis eripuisse meis.

11. pueri: sc. sortilegi. Op het forum, by den Circus Maximus en op de hoofdstraten van Rome stonden waarzeggers en sterrenwichelaars, sortes: stukjes hout, waarop bepaalde woorden of zinnen waren geschreven; zij werden door elkaar in een urn gedaan, en dan getrokken (tollere).

12. trinis: = tribus; drie gunstige loten gaven zekerheid; 't getal 3 is heilig.

13. dabant: „beloofde"; numquam: = non.

14. respiceretque: respicere „vreezen", eig. angstig omzien naar, vgl. Caes. B. Civ. I, 6, 2 respicere ac timers.

15. mandata dedissem: mandata dare = de laatste bevelen geven, „afscheid nemen".

17. aves: auspicia.

18. Vele Romeinen beschouwden den Sabbath als een dies nefastus, een dag, waarop men niets belangrijks kon ondernemen, zonder dat 't ongelukkig afliep, zie Ovid. Rem. am. 220, Ars am. 1.415, Horat. Sat I. 9. 69. sacram . . . diem: subject; tenuisse: = retinui&se.

20. Het was een verkeerd voorteeken, om met den voet tegen den drempel te stooten, vgl. Cic. De divin. H, 84. 22. aut: „anders".