Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

pace bidens vomerque nitent, at tristia duri militis in tenebris occupat arma situa 50

rusticus e lucoque vehit, male sobrius ipse,

uxorem plaustro progeniemque domum sed veneris tune bella calent, scissosque capillos

femina, perfractas conqueriturque fores; flet teneras subtusa genas: sed victor et ipse 55

flet sibi dementes tam valuisse manua at lascivus Amor rixae mala verba ministrat,

inter et iratum lentus utrumque sedet a lapis est ferrumque, suam quicumque puellam

verberat: e caelo deripit ille deos. 60 sit satis e membris tenuem rescindere vestem,

sit satis ornatus dissoluisse comae, sit lacrimas movisse satis: quater ille beatus

quo tenera irato fiere puella potest sed manibus qui saevus erit, scutumque sudemque 65

is gerat et miti sit procul a Venere. at nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,

profluat et pomis candidus ante sinus.

49. bidens : zie de aanteeken. bij TibuU. L 1, 29, p. 87.

60. situs: „roest". Na vs. 50 volgde oorspronkelijk de beschrijving van een landelijk feest, waarvan 51, 52 de laatste regels zijn.

51. e luco t daar is 't landelijke feest gevierd, male sobrius: alles behalve nuchter, d. i. „zeer dronken", vgl. Verg. Aen. IV, 8 male sana.

58. lentus: „onverstoorbaar**.

60. e caelo deripit Ille deos: spreekwoordelijk van een goddelooze daad; oorspr. van de Giganten gezegd; cf. Ovid. Amor. I, 7, 6—7.

64. »■ quem puella tantopere amat, ut iram eius non ulciscatur, sed tantum fleat (Némethy).

67. Op munten wordt Pax vaak afgebeeld met een arenbundel en een hoorn des overvloeds in de hand of met vruchten in den schoot.

68. candidus < wit is de kleur van 't feestgewaad, vooral van 't priestergewaad, zie I, 3, 80. ante: adv. = ante pectus.