Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

H. 2.

CORNUTUS' VERJAARDAG.

Tibullus wenscht zijn vriend Cornutus, die sinds korten tijd gehuwd is, geluk met zijn verjaardag. Volgens Broekhuizen echter is Cornutus nog niet getrouwd; uxor (vs. 11) is dan „aanstaande vrouw".

Dicamus bona verba: venit Natalis ad aras:

quisquis ades, lingua, vir mulierque, fave. urantur pia tura focis, urantur odores,

quos tener e terra divite mittit Araba ipse suos Genius adsit visums honores, 5

cui decorent sanctas mollia serta comas. illius puro destillent tempora nardo,

atque satur Hbo sit madeatque mero, adnuat et, Cornute, tibi, quodcumque rogabis.

en age (quid cessas ? adhuit ille) roga! 10 auguror, uxoris fidos optabis amores:

iam reor hoe ipsos edidicisse deoa nee tibi malueris, totum quaecumque per orbem

fortis arat valido rusticus arva bove, nee tibi, gemmarum quidquid felicibus Indis 15

nascitur, Eoi qua maris unda rubet. vota cadunt: viden ut strepitantibus advolet alis

11. 2« 1. Dicamns bona verbat bona verba dicere = favere linguis. Natalis; =■ genius natalis, zie de aanteek. bij Tibull. I, 7, 49, p. 103. venit> ■» ueniet ad aras s vgl. Ovidius' gedicht op den verjaardag van zijn vrouw (Trist. V, 5, 9): araque gramineo viridis de caespite flat / et velet tepidos nexa corona focos.

4. tenen = mollis, „verwijfd".

5. Genius t voor de verlenging der syllabe -us zie de aanteek. op Tibull. L 10, 13. honorest deze bestonden uit wierook, wijn en koeken; bovendien werd het beeld van den Genius bekranst en gezalfd (vgl. vs. 6 en volg.).

10. adnultt perfectum.

12. edidicisse: Cornutus heeft zijn bede aan de goden al vaak uitgesproken. 15. tibi t sc. malueris. feUcibus: divitibus.

16—17. Eoi . . . maris: de Perzische golf. rubet: door de stralen van de in de nabijheid opgaande zon. caduntt „uitvallen", hier „gelukkig uitvallen"; de uitdrukking is aan 't dobbelspel onUeend, cf. Ter. Adelph. 740.