Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

nunc precor ad laudes flectere verba mea ipse triumphali devinctus tempora lauro, 5

dum cumulant aras, ad tua sacra venl sed nitidus pulcherque veni: nunc indue vestem

sepositam, longas nunc bene pecte comas, qualem te memorant Saturno rege fugato

victori laudes concinuisse IovL 10 tu procul eventura vides, tibi deditus augur

scit bene, quid fati provida cantet avis; tuque regis sortes, per te praesentit haruspex,

lubrica signavit cum deus exta notis; te duce Romanos numquam ïrustrata Sibylla, 15

abdita quae senis fata canit pedibus. Phoebe, sacras Messalinum sine tangere chartas

4. precor t c ace c. laf. vgl. Ov. Her. 18. 82 et nunquam placldas esse precarer aquas.

5. triumphali . . . lauro i met een lauwerkrans getooid, had Apollo zijn overwinning op de Titanen bezongen. Zie va. 9. 10.

7. vestem: het lange sleepgewaad, de palla.

S. sepositami „terzijde gelegd voor de feestdagen", d. w. z. „kostbaar", longas comas: Apollo is cXY.spcrsY,bfJ.rfi.

11. procul: behoort bij vides; procul videre = providere. In de verzen 11—16 worden de 4 voornaamste methoden om de toekomst te leeren kennen genoemd: le. nit de vlucht der vogels (augurium), 2e. door het lot (per sortes, zie Tib. I, 8, 11), 3e. uit de ingewanden der offerdieren (haruspicina), 4e. door het raadplegen der libri Sibyllini.

14. lubrica exta: hart en lever, notis: nota — o~t\(etXtv.

15. De Sibyllijnsche boeken, waarin de toekomst van Rome voorspeld werd, waren volgens het verhaal afkomstig van een zieneres, de Sibylle van Cumae. De oudste boeken verbrandden in 83 v. Chr.; de Senaat liet in 76 v. Chr. echter nieuwe samenstellen met behulp van orakelspreuken te Erythrae, Ilium, op Samos, in Sicilië, Africa en Italië verzameld. Men raadpleegde ze, ingeval zich wonderen (prodigia) of buitengewone onheilen voordeden.

16. canit: ook nu nog. senis pedibus: in hexameters.

17. sacras . . . chartas: de libri Sibyllini, nu in den tempel op den Palatinus.