Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

spectatum e caelo, si sapis, ipse veni. hoe Venus ignoscet: at tu, violente, caveto

ne tibi miranti turpiter arma cadant. illius ex oculis, cum vult exurere divos, 5

accendlt geminas lampadas acer Amor. illam, quidquid agit, quoquo vestigia movit,

componit furtim subsequiturque Decor, seu solvit crines, fusis decet esse capillis:

seu compsft, comptis est veneranda comis. 10 urit, seu Tyria voluit procedere palla,

urit, seu nivea candida veste venit talis in aeterno lelix Vertumnus Olympo

mille habet ornatus, mille decenter 'habet. sola puellarum digna est cui mollia caris 15

vellera det sucis bis madefacta Tyros, possideatque, metit quidquid bene olentibus arvis

cultor odoratae dives Arabs segetis, et quascumque niger rubro de litore gemmas

2. si sapis: „nisi mavis tua culpa carere pulcherrimo spectaculo'' (Hartman).

8. Ignoscet t de e, die oorspronkelijk lang was, wordt vóór de caesuur verlengd, zie Tibullus L tO, 18.

6. geminas lampadas: vgl. Prop. II, 3,14 oculi, geminae, sidera nostra, faces.

8. componit i rangschikken, in orde brengen, „versieren". Decor wordt hier gedacht als de dienstmaagd, die haar meesteres aankleedt, furtim i „ongemerkt".

9—12. Binnenshuis Uep de vrouw met loshangend haar in witte tunica; ging zij uit, dan waren haar baren zorgvuldig gekamd en kleedde zij zich in een kostbaar Tyrisch gewaad.

11. Tyria: in Tyrus waren purperververijen (Strabo XVI, 7576). procedere: „uitgaan", palla: de Romeinsche vrouwen droegen als onderkleed de tunica subucula, daarover de stola, en daarover de palla, als mantel voor op straat.

18. Vertumnus: de god der veranderingen (verto) in de natuur; opportuna mea est cunctis natura figuris: / in quamcumque voles, verte: decorus ero, zegt de god bij Propertius IV, 2, 21.

16. bis madefacta i bis tincta; Pita. N. H. IX, 39 dibapha (j) A'/Japjc) dicebatur, quae bis tincta esset, veluti magnifleo impendio.

19. niger: door de zon. rubrum litus: de Perzische golf.