Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

inprobus et nullo vivere consilio. et mihi iam toto furor hic non deficit anno,

cum tarnen adversos cogor habere deos. Milanion nullos fugiendo, Tulle, labores

saevitiam durae contudit Iasidoa 10 nam modo Partheniis amens errabat in antris,

ibat et hirsutas illaqueare feras; ille etiam Hylaei percussus vulnere rami

saucius Arcadüs rupibus ingemuit. ergo velocem potuit domuisse puellam: 15

tantum in amore preces et benefacta valent

6. Inprobus: „wreed", nullo . . . consUlot = temere, „zonder doel", „roekeloos".

7. furor biet „deze hartstochtelijke liefde voor Cynthia".

mihi deficits deficere is absolnnt gebruikt = cessare; mihi is dat „van den betrokkene", toto . . . anno: voor den ablativus, die den tijd, waarin, uitdrukt, in plaats van den accus. van duur, vgl. Caes. Bell. G. I, 4. 1 cum esset pugnatum continenter horis quinque.

8. cum: concessivum c. indicativo; tarnen: nl. niettegenstaande mijn vurige liefde, cogor: nl. door een onverbiddelijk noodlot.

9. Milanion t de Arcadiër Milanion won door zijn volhardende liefde het hart van de bergnymf Atalante, de dochter van Iasus (lasius, Iasion); vgl. Ovid. Ars am. II, 185 en volg.

nullos fugiendo . . . labores: vgl. Xenoph. Cyneg. I, 1 MoAaviW Sè Totroï/Tov ÓTepétryre <pi aott cvix., Store, m <x!/ri# a.vTepa.aTa.1 eyevovro ei' aptoTa, t&v TÓrt pteyioTwv ykfttnv piivoc eriryev 'AT*AaiT7j$.

10. Iasidos: dochter van Iasus, zie vs. 9.

11. modo: hieraan beantwoordt etiam, vs. 13.

Parthenüs ... in antris : Parthenion is een berg op de grens van Argolis en Arcadië; antrum : „ravijn".

12. illaqueare : „in netten verstrikken", vgL Ov. Ars am. II, 189 (van Milanion) saepe tulit iusso fallacia retia collo.

13. Hylaei: genitivus van 't adject behoorende bij rami; Hglaeus „de boschman" en Rhoecus, twee centauren, deden een aanslag op Atalanta's deugd, maar werden door haar met pijlen gedood.

vulnere: „slag", vgl. Verg. Aen. V 433. 16. domuisse: aoristus.