Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

in me tardus Amor non lüias cogitat artes,

nee meminit notas, ut prius, ire vias. at vos, deductae quibus est fallacia lunae

et labor in magicis sacra piare focis, 20 en agedum dominae mentem convertite nostrae,

et facite illa meo palleat ore magis. . tune ego crediderim vobis et sidera et amnes

posse Cytinaeis ducere carminibus. aut vos, qui sero lapsum revocatis, amici, 25

quaerite non sani pectoris auxilia. fortiter et ferrum, saevos patiemur et ignes,

sit modo libertas, quae veHt ira, loquL lerte per extremas gentes et ferte per undas,

17. in me i „in mijn geval".

18. ut prins < 't ontbreekt den dichter aan de middelen, die Amor den mannen en vrouwen uit 't mythologische tijdvak aan de hand deed.

vlas: de manieren, om de Uefde van een meisje te winnen, vgL Achül. Tat. I, 9 t'i Aéyo»; ri xoiü>\ xw$ av róyrptpu Tffi kpièfitvrfi', oL yip slSx to\( bScóc.

19. deductae quibus est fallacia lunae: „die bedriegelijk voorgeeft dat gij de maan van den hemel neertrekken kunt", vgl. H, 4, 15 nam cui non ego sum fallaci praemia vati ? De dichter, die geen vertrouwen in de toovenaressen heeft, zegt ironisch „helpt mij en ik zal u gelooven".

20. sacra piare: = sacra piando facere „zoenoffers brengen".

21—22. De dichter vraagt te maken, dat Cynthia hem wederliefde schenkt.

22. palleat: vgl. Ovid. Ars am. L 729 palleat omnis amans ; hic est color aptus amanti.

23. crediderim vobis: mm crediderim vobis vos.

24. Cytinaeis i = Thessalicls; Cytina was een stad in Thessalië, het land der tooverhunst.

ducere: = deducere bij sidera, reducere bij amnes.

25. anti „of, indien het niet mogelijk is Cynthia te vermurwen, sero: behoort bij revocatis.

27. Propertius wil de vreeselijkste geneesmiddelen „branden en snijden" toepassen (fcai yo\p oi iaxpoi yudowi yuu réftvouo-iv sx' kyocSrü Xen. Anab. V, 8, 18).