Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

qua non ulla meum femina norit iter. 30 vos remanete, quibus facili deus adnuit aure,

sitis et in tuto semper amore pares: in me nostra Venus noctes exercet amaras,

et nullo vacuus tempore defit Amor. hoe, moneo, vitate malum: sua quemque moretur 35

cura, neque adsueto mutet amore torum. quod si quis monitis tardas adverterit aures,

heu referet quanto verba dolore mea!

L 2.

Aan Cynthia.

Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo,

et tenues Coa veste movere sinus, aut quid Orontea crines perfundere murra,

teque peregrinis vendere muneribus, naturaeque decus mercato perdere cultu, 5

nee sinere in propriis membra nitere bonis? .

SI. remanete t „blijft rustig thuis", dens l Amor. 32. pares: „eensgezind".

83. in me . . . noctes exercet amaras t „gebruikt bittere nachten als een wapen tegen mij".

35. malum : „hopelooze liefde".

36. enras „bron van zorg", „voorwerp van genegenheid" = geliefde. 38. referet: =• in memoriam revocabit.

I. 2. 1. procedere: „zich op straat vertoonen", „uitgaan", zie Tibull. IV, 2, 11, p. 127. vitai „lieveling", mij dierbaar als 't leven.

2. tenues: de Coa vestie, op het eiland Cos (Küc) geweven, was van dnnne doorschijnende purperkleurige zijde; Coa veste: ablat. qualitatis bij sinus, cf. Verg. Aen. V, 609 per mille coloribus arcum; sinus: plooien; de bewegingen van Cynthia'a lichaam deelen zich mee aan haar gewaad. Coa veste sinus: bijna = Coae vestis sinus.

8. Orontea: van uit Antiochia aan den Orontes werden de voortbrengselen van Arabië naar Rome getransporteerd.

4. vendere: — commendare. muneribus: ablat. instrum.

5. mercato: passivum.

6. propriis t „aangeboren".