Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

nee Phrygium ïalso traxit candore maritum

avecta externis Hippodamia rotis, 20 sed facies aderat nullis obnoxia gemmis,

qualis Apelleis est color in tabulia non illis studium vulgo conquirere amantes:

illis ampla satis forma pudicitia, non ego nunc vereor, ne sim tibi vilior istis: 25

uni si qua placet, culta puella sat est; cum tibi praesertim Phoebus sua carmina donet

Aoniamque libens Calliopea lyram, unica nee desit iocundis gratia verbis,

omnia quaeque Venus quaeque Minerva probat 30 his tu semper eris nostrae gratissima vitae,

taedia dum miserae sint tibi luxuriae.

19—20. Phrygiam maritum: den Phrygiër Pelops, die Hippodamia, de dochter van Oenomaus, bij een wedren won en op een door Poseidon geschonken wagen met gevleugelde paarden wegvoerde, externis ... rotis: de overwinnaar is een vreemdeling.

21. facies: „schoonheid".

22. ApeUels: ApeUes (+ 330 v. Chr.), de beroemdste schilder der Oudheid, wist de vleeschkleur (/tri o.yxv XtVKÓv, kXXi turt/iev) goed weer te geven; ook vond hij het vernis uit; wat de kleuren rijker maakte.

quaUs color i cuius color talis erat qualis color in tabulis.

23. vulgo: undique, passim, cf. Ter. Heaut. 446: ea coacta ingratiis / postilla coepit victum vulgo quaerere.

26. istis: verachtelijk van de bovengenoemde amantes. Men kan istis ook als een neutr. plur. verklaren „die ellendige opschik", vgl. Prop. I, 14, 7 non tarnen ista (=■ ,de rijkdommen waarop gij trotsch stjt") meo valeant contendere amori (Dr. J. Mehler).

26. culta: — ornata, vgl. Tibull. IV, 2, 1.

28. Aoniam : Aonië is een andere naam voor Boeotië; de Helicon in Boeotië is de woonplaats der Muzen; Calliopea: de voornaamste der Muzen: cf. Hesiod. Theog. 19:K*XXórri &' fyrtc. vpafipvixkrii ierriv fcxwrüv.

81. nostrae . . . vitae: mihi, dum vivam.