Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

sint modo fata tuis mollia carminibus, nos, ut consuemus, nostros agitamus amores 5

atque aliquid duram quaerimus in dominam; nee tantum ingenio, quantum servire dolori

cogor et aetatis tempora dura queri. hic mini conteritur vitae modus, haec mea fama est,

hinc cupio nomen carminis ire mei. 10 me laudent doctae solum placuisse puellae,

Pontice, et iniustas saepe tulisse minas; me legat adsidue post haec neglectus amator,

et prosint illi cognita nostra mala te quoque si certo puer hic concusserit arcu, 15

quod nolim nostros evoluisse deos, longe castra tibi, longe miser agmina septem

flebis in aeterno sur da iacere situ; et frustra cupies mollem componere versum,

4. De lof, Ponticus in den vorigen regel toegezwaaid, wordt door dit vers wel wat minder!

5. consuemus t gewoonl. verklaard als = consuevimus (Cic Fam. V. 12 consuesti enz.); maar de grammatici spreken van het bestaan van consueo; het ia dus mogelijk, dat we hier een alleen-staand voorbeeld van consueo hebben (vgl. suemus bij Lncret. I. 60).

6. In dominam: „om mijn meesteres (Cynthia) te verteederen".

8. aetatis: „van mijn leven".

9. conteritur: vgl. Cic De amic 27.104 in studiis otiosum tempus conterere.

11. doctae puellae: Cynthia; dat zij zelf dichtte, zagen wij I. 2; docti aumua = poeta sum, zegt de opdringerige pruldichter bij Horatius (Sat. I. 9).

12. minas: „boos humeur".

15. puer hic: Amor.

16. nostros deos: Venus en Amor.

evoluisse: van evolvo =» het boek van het fatum ontrollen, hier vrtj = „besluiten".

17. agmina septem: de legers der „zeven tegen Thebe". surda: passive, „wat niet gehoord wordt" „onbekend".

19. mollem ... versum: de pentameter der elegie; mollis is het gewone woord voor erotische poëzie.