Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

161

iam libet et fortes memorare ad proelia turmas,

et Romana mei dicere castra ducia quod si deficiant vires, audacia certe 5

laus erit: in magnis et voluisse sat est aetas prima canat veneres, extrema tumultus:

bella canam, quando scripta puella mea est nunc volo subducto gravior procedere vultu,

nunc aliam citharam me mea Musa docet 10 surge, anime, ex humili iam carmine; sumlte vires,

Pierides: magni nunc erit oris opua

3. fortes ad proeUat = ad pugnandum promptas.

3—4. memorare . . . dicere: Propertius weet door het kiezen van verschillende uitdrukkingen voor hetzelfde begrip zijn stijl levendig te maken, bv. IV, 8, 57 flore sacella tego, verbenis compita veto.

mei duels: Augustus.

5. audacia: hier in gunstigen zin gebruikt.

7. veneres = amores.

extrema: dit moet men niet te letterlijk opvatten; de dichter was, toen hij dit schreef, hoogstens 27; vertaal daarom extrema, dat gekozen ia terwüle van de tegenstelling van prima, door „de rijpere leeftijd".

tumultus: „eenopstand in Italië" in tegenstelling met bellum, „een oorlog met het buitenland"; vgL Cic. Phil. 8, 1, 2 itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticus, tumultum Gallicum, quod erat Italiae flnitimus, praeterea nullum nommabant. Hier is tumultus echter hetzelfde als bellum.

8. quando: =; quoniam.

9. subducto . . . vultu: „met opgetrokken wenkbrauwen", „met een ernstig gelaat".

procedere: „plechtstatig voort wan delen".

10. docet: vgl. Hesiodus' Theogonie 22 x'( vó to& 'liaioSov *xAr,v sS iS at § a i/ a.oiSr,v. 12. Pierides: = Musae.

magni . . . oris opus: opus heeft hier een genitivus bjj zich, vgl. Liv. XXII, 51, 8 ad consilium pensandum temporis opus esse; magni oris „een sonoor geluid".

Enk, Elegiaci. ^