Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

165

quid tibi iocundum est siccis habitare medullis?

si pudor est, alio traice tela tua intactos isto satius temptare veneno:

non ego, sed tenuis vapulat umbra mea. 20 quam si perdideris, quis erit, qui talia cantet

(haec mea Musa levis gloria magna tua est), qui caput et digitos et lumina nigra puellae

et canat, ut soleant molliter ire pedes ?

H. 13.

Het lied is gedicht in een tijd, dat de dichter zich niet gelukkig gevoelt; tusschen hem en Cynthia is een verwijdering ontstaan. Vandaar dat de gedachte vroeg te zullen sterven bij hem opkomt

1—16. Amor's pijlen hebben mij doodelijk getroffen; gelukkig zou ik slechts zijn, als ik Cynthia mijn gedichten kon voorlezen. 16—12. O moge zij ook na mijn dood mijn begrafenis regelen; geen schitterenden stoet wensen ik, maar moge evenals bij mijn leven poëzie en liefde aanwezig zijn.

42—58. Och ware ik toch in mijn wieg gestorven. Wat is de waarde van zulk een leven ? Toch zul je nog weenen om mij, Cynthia, maar dan is het te laat.

Non tot Achaemeniis armantur Susa sagittis, spicula quot nostro pectore fixit Amor.

17. siccis t vgL Theocrit. ld. 2, 65 lx'uxX ''Epu>c ivtapé, tl fteu pik/Xav srt wpobc otlpix I kfitpbq uq XtftuSrtq (in moerassen levend) axav ÉK poeXéXa. (bloedzuiger) xélttHYaq; wij „in een dor geraamte".

18. si pudor ests „als je schaamtegevoel hebt".

20. vapulat umbra mea : de uitdrukking is spreekwoordelijk; bij Plautus, Persa, 298 zegt de slaaf Paegnium, die te lang uitgebleven is en daarom bang is voor straf umbra mea hic intus iam vapulat, waar de bedoeling is: „er wacht mij een pak slaag; nu krijgt mijn umbra vast ransel". Op onze plaats ia de bedoeling: „het is slechts mijn schim, dien gij teistert", d. w. z. ik ben zoo goed als dood.

23. digitos: lange smalle vingers wekken bewondering, zie Catull. 43, 3, p. 87.

24. molliter s sierlijk, vgl. Ovid. Am. II, 4, 23 molliter incedit.

II. 18. 1. AchaemenUs t naar Achaemenes, den stamvader der Perzische koningen, heette het land Achaemenia, dus Achaemenius = Persicus. Susa: een der hoodsteden van Perzië.