Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

hic me tam graciles vetuit contemnere Musas,

iussit et Ascraeum sic habitare nemus, non ut Pieriae quercus mea verba sequantur 5

aut possim Ismaria ducere valle feras, sed magis ut nostro stupeliat Cynthia versu:

tune ego sim Inachio notior arte Lino. non ego sum formae tantum mirator honestae,

nee si qua ülustres ïemina iactat avos: 10 me iuvat in gremio doctae legisse puellae,

auribus et puris scripta probasse mea

3. gracUes . . . Musas: van de Muzen wordt gezegd wat van de Elegie geldt; in tegenstelling met het epos, is zij eenvoudig, onopgesmukt, vgl. QuintOian. IX, 4, 130 a/ia ornatius alia gracihns esse dicenda.

4. Ascraeum i zie over Ascra de aanteeken. by Prop. H, 10,26; Ascraeum nemus = het woud, waarin de dichters zich — volgens Romeinsche voorstelling afzonderen, vgL Tacitus, Diai. 9 poetis, si modo dignum aliquid elaborare et effleere velint ... ut ipsi dicunt, in nemora et lucos, id est in soütudinem, secedendum est.

6. Pieriae quercus t de eiken van Pieria (= Tbracie) en de wilde dieren in de dalen van het Thraciscbe gebergte Jsmarus volgden Orpheus, door de macht van zijn gezang meegesleept, vgL Ov. Met X, 86 en volg.

6. ducere i „met zich meevoeren".

7. stupefiat« „moge betooverd worden", vgl. Verg. Buc. 8, 3 stupefaetae carmine lynces.

8. Inachio . . . IJno t een beroemd zanger uit den voortijd, uit Argos; Inachio = Argioo; Inachus was een mythisch koning van Argos.

9. non tantumt = non tam; in proza zou een zin met quam volgen; maar in plaats daarvan gaat de dichter voort me iuvat, vgl. Prop. U, 3, 9.

honestae i „edel".

11. doctae: „smaakvol". Cynthia was zeil dichteres, legisse i „voorlezen"; aor. int

12. auribusi sc. Cgnihiae. purist „zuiverhoorend"; hier wordt het oor van den kunstkenner bedoeld, wien geen enkele stijl-nuance ontgaat; vgL Plaut Miles glorios. 774 perpurigatis damus Ubi ambo operam auribus, en Horat Epist I, 1, 7 est mihi purgatam crebro qui personet aurem. Op al deze plaatsen is de uitdmkking natuurlijk overdrachtelijk; se ia onUeend aan de oude geneeskunde: de medici maakten nl. de vervuilde ooren schoon door er azijn in te gieten.