Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

ad tua rorantes carmina flexit equos: miremur, nobis et Baccho et Apolline dextro

turba puellarum si mea verba colit? quod non Taenariis domus est mini fulta columnis,

nee camera auratas inter eburna trabes, 10 nee mea Phaeacas aequant pomaria silvas,

non operosa rigat Marcius antra liquor: at Musae comités, et carmina cara legenti,

nee defessa choris Calliopea meis. fortunata, meo si qua est celebrata libello! 15

carmina erunt formae tot monumenta tuae. nam neque pyramidum sumptus ad sidera ducti,

nee Iovis Mei caelum imitata domus, nee Mausolei dives fortuna sepulcri

mortis ab extrema condicione vacant. 20

7. dextro t — favente, vgl. Verg. Aen. VIII, 302 dexter ades. 9. quod: „hoewel". Taenariist Taenarum, 't zuidelijk voorgebergte van de Peloponnesus, was bekend om zijn zwarte marmer, vgl. Plin. XXXVT, 186.

10. camerai „een gewelfde zoldering"; 't tegenovergestelde is een lacunar, „een platte zoldering met paneelen".

11. Phaeacas; zinspeling op den tuin van Alcinous, Hom. Odyss. VU, 112. 12 Marcius . . . liquor t water uit de waterleiding door Q. Marcius Rex

in 144 v. Chr. gebouwd, bekend om haar heldere drinkwater, operosa antra: „kunstgrotten". 14. Calliopea t zie Prop. L 2, 28.

16. Vgl. Shakespeare, Sonnet 81, "gour monument shall be mg gentle verse".

17. pyramidum sumptus i wm pyramides sumptuosae.

18. Iovis Elei: te Olympia. caelum Imitata i nl. door zijn hoogte.

19. Mausolei: Mausolus was een koning van Caria (*|* 353 v. Chr.) voor wien zijn gemalin Artemisia een prachtig monument Uet bouwen, 't Mausoleum, versierd door Scopas, Bryaxis, Timotheus en Leochares, de beroemdste beeldhouwers uit dien tfld. Het was een der 7 wonderen der wereld (hiertoe brachten de Ouden: 1. de pyramiden van Egypte; 2. de hangende tuinen te Babyion; 3. den Dianatempel te Ephesus; 4. den Olympischen Zeus van Phidias; 5. het Mausoleum; 6. den Colossus van Rhodus; 7. den Pharus, den vuurtoren van Alexandrië). De overblijfselen der sculpturen zijn in 't Britsch Museum.