Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

tum mihi naturae libeat perdiscere mores, 25

quis deus hanc mundi temperet arte domum, qua venit exoriens, qua deficit, unde coactis

cornibus in plenum menstrua luna redit, unde salo superant venti, quid flamine captet

eurus, et in nubes unde perennis aqua, 30 sit ventura dies, mundi quae subruat arces,

purpureus pluvias cur bibit arcus aquas, aut cur Perrhaebi tremuere cacumina Pindi,

solis et atratis luxerit orbis equis, cur serus versare boves et plaustra Bootes, 35

Pleiadum spisso cur coit igne chorus, curve suos fines altum non exeat aequor,

plenus et in partes quattuor annus eat, sub terris sint iura deum et tormenta Gigantum,

num rota, num scopuli, num sitis inter aquas, 42

26. mores s = leges, vgt Verg. Aen. 1,264 moresque viris et moenia ponet.

26. temperet i „bestaart".

27. qua: qua ratione.

29. superant t victores sunt. quid . . . eurus t „wat Eurus wil met zijn geblaas".

32. blbit arcus aquas i Vgl. Ov. Met L 270 vartos induta colores \ conclptt Irus aquas alimentaque nubtbus affert.

33. Perrbaebi Pindi: de Perrhaebi woonden in Epirus, op de westelijke helling van den berg Pindus; vandaar „de Perrhaebische P."; de vraag naar de oorzaak van aardbevingen knoopt de dichter aan een bepaald gebergte.

34. luxerit: van lugeo. atratis . . . equis: bij zonsverduistering.

35. Bootes s een sterrenbeeld dicht bij den Grooten Beer, vandaar de naam: poirrriq = ossendrijver; de Groote Beer werd ook als een wagen met ossen bespannen gedacht; serus: Bootes gaat in Griekenland en Italië laat ia dea nacht onder, versarei „voortdrijven".

36. Pleiadum . . . chorus: een groep van 7 dicht opeenstaande sterren (spisso igne), als een rei van jonge meisjes gedacht; vert. „waarom de schare der Pleiaden zich tot één groot licht vereenigt".

39. Gigantum i toen de Giganten door de Olympiërs overwonnen waren, werden zij in den Tartarus geworpen. Vgl. Stat. Theb. IV, 534, Vffl, 42; SU. Ital. Xffl, 590.

42. rota: de straf van Ixion, zie Tib. I, 3, 78. scopuli: de straf van Sisyphus. sitis: de straf van Tantalus.