Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

vicit vlctorem candida forma virum. Omphale in tantum ïormae processit honorem,

Lydia Gygaeo tincta puella lacu, ut, qui pacato statuisset in orbe columnas,

tam dura traheret mollia pensa manu. 20 Persarum statuit Babylona Semiramis urbem,

ut solidum cocto tolleret aggere opus, et duo in adversum mitti per moenia currus

16. Toen Achilles Penthesilea's helm oplichtte, werd hij verliefd op haar, zie Quint. Smyrn. I. 666. Vgl. Horatius' bekende vers Graecia capta ferum vlctorem cepit (Epist. II. 1. 156).

17. Omphale: het begin van het vers moet aldus gescandeerd worden Omphalë \ in, met verkorting van de laatste syUabe en met hiaat voor in, vgl. Vergil. Aen. Hl. 211 insulaë / lonkt.

18. Lydia i Omphale was de weduwe van den Lydischen koning Tmolus. Gygaeo . . . lacu i Gygaeus ia Lydisch naar koning Gyges van Lydië; het meer lag ten Noordwesten van Sardes.

tincta i het zich wasschen in het water van een meer is een dichterlijke uitdrukking om de woonplaats uit te drukken, b.v. Hesiod. (fragm. 147 R) fj o'rn AiSófMvq ispouc vaiouorot Kofavolc / Aurbf iv mSiu xo/\uf3órpuoe ovr' 'Afiópoto I vityxro Bot/3ixSog Kiftvnq (in Thessalie) róSx xxp&hoc kSptYig. pneUat duidt hier een jonge weduwe aan.

19—20. Hercules moest Omphale op bevel van het Delphisch orakel drie jaar dienen, omdat hij Iphitus gedood had.

columnas: de zuilen van Hercules, in Africa de berg Abyla (bij Ceuta), in Europa Calpe (Gibraltar).

pacato . . . orbe: nl. toen de monsters gedood waren.

21. Semiramis: de mythische koningin van Nineveh, dochter van een Syrische godin en vrouw van Ninus. Na den dood van haar echtgenoot regeerde zij langen tijd aUeen, overwon vele landen, o.a. Egypte en bouwde Babyion met de beroemde muren van baksteen.

Persarum . . . urbem: de namen Penen, Meden, Parthen worden door de schrijvers uit Augustus' tijd zonder verschil in beteekenis gebruikt

22. ut: consecutivum, „op zulk een wijze dat". Vgl. Strabo XVL 738 fra.yoq dl rolt Ttifouq troSüv Suo %xi rptawvrx. r) Sè wapoSog roïe eTt toü rüyouq ZnTTt TiSrptTwa. kvxi/TLoSpopitXv xXXïiXoig pa-Sivq.