Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

tres ubi Pompeio detraxit barena triumphos! 35

tollet nulla dies hanc tibi, Roma, notam. issent Phlegraeo melius tibi funera campo,

vel tua si socero colla daturus eras. scilicet incesti meretrix regina Canopi,

una Philippeo sanguine adusta nota, 40 ausa Iovi nostro latrantem opponere Anubim,

et Tiberim Nili cogere ferre minas, Romanamque tubam crepitanti pellere sistro,

baridos et contis rostra Liburna sequi,

36. harena: de Egyptische zeekust, waar Pompeius, op bevel van de raadslieden van den Egyptischen koning, bij zijn landing gedood werd door zijn centurio Septimius, 29 Sept. 48 v. Chr. tres triumphos i de drie groote triomfen van Pompeius: le. over Numidië (80); 2e. over Sertoriua (71); 3e. over Mithradates (61).

37. Phlegraeo ... campoi in de vlakte van Pharsalus. Phlegraeust = Macedonisch, naar de Macedonische stad Phlegra, waar de strijd van Zeus met de Giganten plaats greep.

issentt = fuissent; tibi: o Pompei; funera> at mors.

38. socero > Caesar. Pompeius huwde in 69 v. Chr. Julia, Caesars dochter, si daturus eras: = ai dedisses, „als gij het hoofd had gebogen".

39. De dichter keert na de uitweiding over het trouwelooze Egyptische land tot Cleopatra terug. scUiceti „denk eens". Canopi: Koci/w/Ja?, aan den Nijlmond, bekend om de zedeloosheid der inwoners. Met fijne ironie wordt Cleopatra regina Canopi, in plaats van regina Aeggpti genoemd.

40. una . . . notat „een eenige brandplek van schande ingebrand op den stamboom (eig. het bloed, het nakroost) van Phüippus".

Philippeo sanguine: de Ptolemaei leidden hun geslacht van Philippus van Macedonië af.

41. Anubim: Egyptische god met hondekop. ausa: sc. est.

43. sistro: zei Tibull. I, 3, 24.

44. baridos: een (ib\piq is een plat vaartuig, gebruikt om lasten te vervoeren; vgl. Herodot. U, 96. Liburna: kleine, vlugge vaartuigen, gebouwd naar het model der Dlyrische zeeroovers. Augustus gebruikte ze in den slag bij Actium.