Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

et stetit Alba potens, albae suis omine nata, 35

et qui nunc nulli, maxima turba Gabi. 34 nil patrium nisi nomen habet Romanus alumnus:

sanguinis altricem non putet esse lupam. huc melius profugos misisti, Troia, penatea

en quali vecta est Dardana puppis ave! 40 iam bene spondebant tune omina, quod nihil illam

laeserat abiegni venter apertus equi, cum pater in nati trepidus cervice pependit,

et verita est umeros urere flamma pioa tune animi venere Deci Brutique secures, 45

vexit et ipsa sui Caesaris arma Venus arma resurgentis portans victrieia Troiae.

86. albae snls omlne nata: vgl. Verg. Aen. VUL 42 iamque tibi, ne van* punt» haec fingere somnmn, / litoreis ingens inventa sub ilicibus sua, / triginta capitum fetus entxa, iacebit / alba, sok» recubans, albi circum ubera nati. / ex quo ter denis urbem redeuntibus annia / Ascanius clari condet cognominis Albam.

3a meUust de Penaten hebben 't nu beter dan in hun oorspronkelijke vaderland.

42. venter apertus equi: „het openen van den buik van het paard". 48. cum pater . . .: dese cnm-zin is niet afhankelijk van quod nihil illam laeserat abiegni venter apertus equi, maar staat met dezen zin op één lijn.

45. Deel l Decius Mus, die als consul aan het hoofd van een leger stond in den Latijnschen oorlog (338 v. Chr.). Om Rome te redden wijdde hij zich aan de di manes, begal sich alleen onder den vijand, en sneuvelde (liv. VUL 9).

Brutique secures: „het consulaat van Brutus". Brutus verdreef de TarquiniL De secures herinneren aan de strengheid, waarmee hij zijn eigen zonen liet terechtstellen (Liv. Bi. 6).

46. vexlt: sc. ad Italiam. „Venus voerde de wapenen van haar geliefden Caesar zeU < naar Italië > toen zij de overwinnende wapenen van het herrijzende Troje bracht"; tschip van Aeneas bracht Rome's toekomstige grootheid, die reeds in den kiem in Troje aanwezig was, naar Italië over.