Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

moenia namque pio coner disponere versu:

ei mihi, quod nostro est parvus in ore sonus! sed tarnen exiguo quodcumque e pectore rivi

fluxerit, hoe patriae serviet omne meae. 60 Ennius hirsuta cingat sua dicta corona:

mi ïolia ex hedera porrige, Bacche, tua, ut nostris tumeïacta superbiat Umbria libris,

Umbria Romani patria Callimachi scandentes quisquis cernit de vallibus arces, 65

ingenio muros aestimet ille meo. Roma, ïave, tibi surgit opus: date candida, cives,

onüna, et inceptis dextera cantet avis. sacra diesque canam et cognomina prisca locorum:

has meus ad metas sudet oportet equua 70 'Quo ruis inprudens, vage, dicere facta, Properti?

non sunt ah dextro condita lila colo. accersis lacrimas cantans: aversus Apollo,

67. moenia . . . disponere versa t — carmen disponere de „moenibus"; de uitdrukking is zeer gedurfd, pio . . . versu: de verklaring geeft vs. 60 hoe patriae serviet omne meae, vgl. Ov. Trist U. 322 pms est patriae facta reforr* lahnr. coner: sc. si mihi liceat.

59. exiguo . . . pectore: de borat is te smal en heeft te weinig adem voor een episch gedicht rlvl» de gedichten worden met een .riviertje" vergeleken, evenals bij Ovid. Ex Ponto H. 5. 21 ingenioque meo, vena quod paupere manat, / plaudis, et e rioo flumina magna facis. Dit beeld en dat van den uit de longen komenden adem worden op een naar onze begrippen ongeoorloofde wijze gecombineerd.

61. Ennius stijl ia ruw, vgl. Ovid. Trist U. 259 sumpserit Annales, nihü est hirsutius illis.

62. Propertius vraagt voor sich zeU het klimop van den Griekschen God der dichters, de doctarum praemia frontium (Horat Carm. L 1. 29).

68. surgit opus« de metaphooris ontleend aan het verrijzen van een gebouw.

71. De Astroloog valt den dichter in de rede. vage: „wispelturige".

72. dextro t „begunstigend". tUai „fijn gesponnen verzen".

73. accersis lacrimas: „gij berokkent uzelf verdriet".