Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246

pacta ligat, pactis ipsa futura comes. mons erat adscensu dubius, festoque remissus:

nee mora, vocales occupat ense canea omnia praebebant somnos; sed Iuppiter unus 85

decrevit poenis invigilare tuis. et satis una malae potuit mors esse puellae 17

quae voluit flammas f aller e, Vesta, tuas? 18 prodiderat portaeque fidem patriamque iacentem, 87

nubendique petit, quem veilt, ipsa diem at Tatius (neque enim sceleri dedit hostis honorem)

nube', ait 'et regni scande cubile mei'. 90 dixit, et ingestis comitum super obruit armis.

haec, virgo, officiis dos erat apta tuis. a duce Tarpeia mons est cognomen adeptus:

o vigil, iniuste praemia sortis habes.

82. „Zij sluit de overeenkomst (de stad aan Tatius in handen te zullen spelen, op voorwaarde, dat deze haar tot zijn vrouw maakt) en zal bij het ten uitvoer brengen zelf als gids aanwezig zijn".

83. adscensu t - adscensui.

quet „en daarom", remissus i „onbewaakt gelaten".

84. occupati voor zij blaffen konden; subject is Tarpeia.

85. omnia praebebant somnos: nl. de wijn en de zwijgende tubae.

86. poenis . . . tuis t = ad te puniendam. tuis i o Tarpeia.

87. portae fidem i „de haar toevertrouwde poort". Iacentem t „in slaap verzonken".

90. nube: woordspeling, daar nubo mm „sich als bruid sluieren", terwijl tevens aan 't onder de schilden bedolven worden gedacht wordt.

91. armis: „schilden".

93. VgL Plutarchus, Romulus 18 rffi Tapicritoic. Ijee? TovftSonis b kbfog LvoLioX^TO TctpTr)ïog.

a duce Tarpeia: Tarpeia waa voor de vijanden een gids.

94. vigU : „bewaakster van den burcht" (Ironisch), iniuste: immerito.