Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249

altera classis erat Teucro damnata Quirino,

pilaque feminea turpiter acta manu; hinc Augusta ratis plenis Iovis omine velis

signaque iam patriae vincere docta suae. tandem aciem geminos Nereus lunarat in arcus, 25

annorum et radiis picta tremebat aqua, cum Phoebus linquens stantem se vindice Delon

(nam tulit iratos mobilis unda notos) adstitit Augusti puppim super, et nova flamma

luxit in obliquam ter sinuata facem. 30 non ille attulerat crinis in colla solutos

21. altera t de vloot van Antonius; hieraan beantwoordt hinc in va. 23. Tenero . . . Quirino: „de Trojaansche Quirinus" = Octavianna. damnata i damnare c. dat. wordt gebruikt van den persoon, ten gunste van

wien de veroordeeling geschiedt; ™ „ter vernietiging overgeleverd aan . . ."

22. turpiter i omdat het pilum, een bij uitstek Romeinsch wapen, nu door een vrouw gehanteerd werd.

23. Augusta i adiectivum = Augusti.

24. patriae . . , suae t dat. commodi; = pro patria sua.

vincere docta i in het bellum Mutinense, Perusinum, te Philippi, in Sicilië tegen Sextus Pompeius.

25. tandemi toont het ongeduld van den dichter, die verlangend de beslissing tegemoet ziet

Nereus: aan den zeegod, Nereus, wordt toegeschreven, wat eigenUjk door Augustus of Agrippa geschiedde.

geminos . . . arcus i dit wordt door Dio Cassius L. 31. 5 bevestigd Ta Kê/»«T« si~xiipvrjg cLfttpórepx ótsrè oyipieiou STSL-xyxymv lxkv.xfjA)s.v, tXx'urxg fix/XiCTX pihv xeptOTotytiietaB-xi crtpxg.

26. picta tremebat i in het water weerspiegelden zich de gekleurde wapenen, vandaar picta.

27. stantem se vindice Delon: Delos was eenmaal een drijvend eiland; se vindice t „volgens zijn wü".

28. De vloot van Augustus had door stormen te lijden. 2a novai „nog nooit gezien", „vreemd".

30. In obliquam . . . facem i „zooals een schuin gehouden toorts" (waarvan de vlam omhoog kronkelt).