Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268

sic maestae cecinere tubae, cum subdita nostrum

detraheret lecto fax inimica caput 10 quid mihi coniugium Paulli, quid currus avorum

prof uit aut famae pignora tanta meae? non minus inmites babuit Corhelia Parcas,

et sum, quod digitis quinque legatur, onus damnatae noctes et vos, vada lenta, paludes, 15

et quaecumque meos inplicat unda pedes, inmatura licet, tarnen buc non noxia veni:

det pater bic umbrae mollia iura meae. aut si quis posita iudex sedet Aeacus urna,

in mea sortita vindicet ossa pila; 20

a sic . . . cecinere i „dat was de inhoud van het lied", tubae i zie Prop. U, 13, 20, p. 167.

9—10. Construeer: cum fax inimica, lecto (lijkbaar) subdita, nostrum caput detraheret.

11. currus i „de triumfwagen". avorum: bedoeld wordt P. Corn. Scipio Aemilianus Africanus (minor), die in 146 v. Chr. een schitterenden triomftocht hield.

12. pignora t „haar drie kinderen", de getuigen van de voortreffelijke wijze waarop zij haar taak als moeder opvatte, tanta t = tot (vgl. de aanteek. bij Prop. I, 6, 10); bedoeld zijn Cornelia'a drie kinderen. In voorname familie's was een drietal kinderen een zeldzaamheid, vgL Tac. Annal. TU, 34, waar Drusus, die slechts drie kinderen had, spreekt van zijn uxor carissima et tot communium liberorum parens.

13. babuit i Ook vs. 43 gebruikt Cornelia den 3de persoon non fuit exuviis tanfis Cornelia damnum.

15. damnatae noctes: „donkere nacht der veroordeelden", vada lenta, paludes: vada lenta is bijstelling.

16. InpUcat: = coercet, vgL Verg. Aen. VI, 439. ia pater: Pluto.

19—20. autt nl. voor het geval, dat ik schuldig ben. posita urna: hierin waren de pilae, houten stemballetjes, waarop de namen der rechters stonden, sortita . . . pUa: „wanneer het stemballetje getrokken ia" „wanneer de rechters door loting zijn benoemd". Evenals in Verg. Aeneia VI, 432 Minos, is hier Aeacus, als iudex quaestionis voorzitter, die de rechters bij loting aanwijst, in mea . . . vindicet ossa: vindicare in =■ „straffen", vgl. Tac. Annal. IV, 16 tn C. Silanum vindicatum erat. ossa i = manes, cf. vs. 102.