Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

omnis erit collo turba ferenda tuo. oscula cum dederis tua flentibus, adice matris:

tota domus coepit nunc onus esse tuum. et si quid doliturus eris, sine testibus illis:

cum venient, siccis oscula falie genis. 80 sat tibi sint noctes, quas de me, Paulle, fatiges,

somniaque in f aciem credita saepe meam: atque ubi secreto nostra ad simulacra loquerls,

ut responsurae singula verba iace. seu tarnen adversum mutarit ianua lectum, 85

sederit et nostro cauta noverca toro,

76. In Ovidius' Heroid. 8. 91/92 zegt Hermione tot haar moeder non ego captavi brevibus tua colla lacertis, \ nee gremio sedi sarcina grata tuo. De bedoeling van ons vers ia: al mijn kinderen eischen nu uw teederheid.

79. sine testibus iUis: sc. doleto.

80. cum venient t sc. liberi nostri. siccis oscula falie genis: misleid hun kussen met droge wangen, d. w. z. „misleid uw kinderen, als zij u kussen, door geen betraand gelaat te toonen", of = siccis genis oscula dando falie.

81. fatiges: fatigare noctes de me = de nachten om mijnentwil vermoeien d. w. z. „in rustelooze nachten over mij jammeren"; vgl. Verg. Aen. VD3, 94 oüi remigio noctemque diemque fatigant. De tijd wordt voorgesteld den invloed te ondervinden van hetgeen er in plaats heeft. Zoo zegt Clytaemnestra bij Aeschylus (Agam. 894), dat zij in haar droomen meer rampen beleefde dan konden gebeuren in den tijd, die met haar sliep XÓtSry) / 'cpücx xAeiu TÓü f-uvsudovroq yjióvou.

82. in faciem credita . . . meam: „waarvan gij gelooft dat ze mijn gelaat voorstellen".

83. simulacrai van marmer of was; vgL Ovid Heroid. 18, 156 hanc (ceram een beeld van was) specto teneoque sinu pro coniuge vero j et tamquam possit verba referte queror; vergelijk ook de prachtige passage in Euripides' Alcestis 348, waar Admetus tot Alcestis zegt trotpfi Si Jtjipt rexróvwv iïifiaq ro orov l ehtxer&èv iv Xiy-rpotTtv ivra^ifrerai / f xpoo'xeeroüftxt *at xtptsrrijexrtw ytépaq I ovopux y.aXwv <rbv rr,v flkrpi iv afyy.kXa.tq / 36%u yuva.lyt.ix %aixip oü% ïjljtov

85. adversum . . . lectum : het „huwelijksbed", of lectus genialis, gewijd aan de genii van het getrouwde paar, stond in het atrium tegenover de deur.

86. cauta t „voorzichtig", bang om aanstoot te geven.