Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275

coniugium, pueri, laudate et ferte patemum:

capta dabit vestris moribus illa manus. nee matrem laudate nimis: conlata priori

vertet in offensas libera verba suas. 90 seu memor ille mea contentus manserit umbra

et tanti cineres duxerit esse meos, discite venturam iam nunc lenire senectam,

caelibis ad curas nee vacet ulla via quod mini detractum est, vestros accedat ad annos: 95

prole mea Paullum sic iuvet esse senem. et bene habet; numquam mater lugubria sumpsi:

venit in exequias tota caterva meas. causa perorata est; flentes me surgite, testes,

dum pretium vitae grata rependit humus. 100 moribus et caelum patuit: sim digna merendo,

cuius honoratis ossa vehantur avis.

87. coniugium: = coniugem, zooals illa (vs. 88) bewijst; vgl. Propert, III, 18, 20. laudate t „wees tevreden met".

88. dabit . . . manus: dare manus = „zich gewonnen geven".

90. vertet in offensas . . . suas s „den lof mij gegeven zal zij beschouwen als tegen baar gerichte beleedigingen".

92. et tanti . . . meos: „en wanneer hij de herinnering aan mij zóó hoog houdt, <^ dat hij niet meer hertrouwt dan . . ."

94. caeUbis . . . via t „en moge 't u niet aan middelen ontbreken, om nw vader, die zijn vrouw moet missen, te verzorgen".

97. bene habet i „'t ia wel", woorden van berusting, vgl. Statius, Thebais, XH, 338 sed bene habet, superi: gratum est: fortuna peracta est. lugubria sumpsi t lag. sumere = „rouwkleeren aandoen", vgl. Ovid. Met. XI, 669.

98. caterva t „de kinderschare", vgl. vs. 76 turba.

99. testes: haar echtgenoot en hare kinderen.

100. dum i „totdat"; Cornelia verzoekt haar getuigen op te staan, tot haar rechters voldaan zijn. pretium: = praemium. humus: „de onderwereld".

101. moribus et caelum patuit i vgl. wat Scipio bij Ennius zegt, si fas endo (oud-Latijn = in) plagas caelestum adscendere cuiquam, / mi soli caeli. maxuma porta palet; zie ook Horat. C. Hl, 3, 9 en volg.; moribus t sc. bonts.

102. honoratis . .. avis t ad honoratos avos, vgl. I, 20,32 ibat Hamadryasin ossa: = umbra. vehanturi in de boot van de onderwereld.

*