Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 „. ! taan zoudenbliiven of ^J~£Hd^SS

^lS!r*M* de» schoor ^tHuZ^A sohudde hoofd va» ergernis en van schrik £ liep haastig op den temenden ,on4en toe.

te^r^S^p ^trChSireen paar Hij duwde de bank weg en met nuip jan . end van

w^ onW^^ °P ^

^Meesfer scheen de bengels vergeten. Hij trachtte Jacques te helpen en hem tot bedaren te brengen ^tikan arm van den

"TÏÏ «Iro^XWe en rii» zware stem

^nafee' SSA^Wfi^ ^£ merkt en al zijn woede en fij» «""""fKS"J| zijn grootvader

kon zijn? , . j ooren, dat 't klapte.

De oude man gaf hem een draai^om ae o° • R daalden Jan verzette zich niet, ontweek «J^^^SSte in grootde klappen op hem neer. ^,%P^3™ kromp in elkander, vaders hand en striemde over J«" 'JffStigen grootvader

worden kon?...- .^„5d nn den deugniet neer-

Sluiten