Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hü had wel gemerkt, hoe trotsch die Fransche knaap grijpen.... Hij nad^gem , d menigmaal

de andere )°^Z™^T*1*?',^ 1begreep den haat van

° ' Galtri&eCwflSnnen niet danken en I-atad*»itfi hebt » «ïnordelijk en slecht gedragen. Mergen zal ,k recht-

%fTon^rop°en af. schichtig en .Hl. E.V**»^

Ung'doer de leerlingen^^^^^ij^ioo.&nfn.

vreesde de wraak van den comnnssar^ Al kondeze dadelijk straffen, hij bc«'fPH^a ^//aTer reeds lang

uit de voeten gemaakt. anderen zich nu allen tegen

J?ï$2^iiïiï^2tt~ goed voor hen kon af loopen.

De meesten bleven op Jan wachten.

Ze gingen, maar kwamen toch terug. Le tikten iegei

Sluiten