Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheimzinnig wilde verbergen, liggen er niet onder. Hij houdt ze nog in zijn handen en luistert angstig naar het geluid aan de voordeur. Er schijnt tegen getrapt te worden. Een ongeduldige stem roept.

Jan wil op grootvader toeloopen, maar de oude man heeft zijn brieven en dat andere al haastig achter de kist gesmeten, zijn lantaarn uitgeblazen, en ijlt naar de trap. Hij merkt den jongen niet.

Daar beneden hoort hij immers zijn dochter Lena naar de voordeur gaan. Zij weet niet, dat hij boven is, en als hij hier op den zolder gevonden werd . . . . 't Zou argwaan wekken.

't Moet. Hij moet zorgen beneden te zijn, als zij binnenkomen, de dienaars van den politie-commissaris. Hij verwachtte ze, maar nü niet, mórgen ....

Jan is uit zijn schuilhoek te voorschijn gekomen en staat midden op zolder. Waar moet hij heen? Naar bed?

Neen, neen! Zijn grootvader achterna! Hij is bang en wil dicht bij den ouden man zijn, die hem beschermen kan .... Ze zullen hem toch niet komen halen, omdat hij vanmiddag Jacques . . . .? Weineen, dat mag toch niet, 't was een eerlijke jongensvechtpartij . . . i

Neen, 't is zeker om grootvader te doen, of ... ? Jan blijft verschrikt staan en kijkt naar den donkeren hoek met de kist — zou 't zijn om huiszoeking te doen, naar dingen, die grootvader niet hebben mag en die hem in de gevangenis kunnen brengen? Grootvader sprak er vanavond immers over.

Jan's angst groeit. Hij hoort de Franschen reeds in de benedengang .... Zij zullen straks boven komen en vinden, wat grootvader trachtte te verbergen.

Jan vliegt naar de kist. Opeens weet hij, wat hij doen moet. Hij grabbelt erachter tot hij alles heeft opgedoken en schijnt nu vreemd kalm te worden. Juist die zenuwachtige haast en die angst maken hem rustig, maar zijn hoofd wordt koud en zijn lijf beeft ....

Vooruit, er moet doorgezet worden. Hij duwt de kist op zijn plaats en ijlt zijn kamertje binnen.

Nu vlug die kostbare dingen in zijn bed gestopt en dan er boven op gaan liggen en juist doen, of hij slaapt ....

Maar opeens vliegt hem de gedachte door 't hoofd : „Ze zullen je wakker maken, en je laten opstaan en je misschien

Sluiten