Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

T '-d«Posth°orn Achter Clarenburg. Krelis, nu, mèt zijn baas, de held van den dag, zat in *t midden. Enkele vrienden van De Koever, die in t eerst van dien vreemden, onverwachten twist niets begrepen hadden, waren na afloop ervan al heel spoedig tot slLT. ^ gekon!f.n: »g IsDmaar vertooning; 't is weer een der

slimme zetten van dien De Roever " Nu kwamen ze hem

gelukwenschen, hem en zijn flinken knecht, en nog eens nalachen, om den Fransoos, die zoo leelijk bij den neus genomen

la*hte,.De Roe™< „als we weer eens aan 't bakkendA*ï S?-. Z5è?a\me dan Asjeblieft niet meer zoo hardhandig vast, k dacht dat je me doorbreken wou en Te

Sou6 "a's W? me^hen iD' alsof ik een ™**

Bierton was Leelijke lummel, ik voel het nog . . . " Hij

wreef met pijnlijk gebaar zijn linker heup ] „Ja, b-b-baas, k geloof wel, dat het 'n b-b-beetje hard aankwam, maar t m-m-moest echt zijn, h-h-had u gezegd" De omstanders lachten.

„Bravo! Krelis, je hebt je uitstekend gehouden. We dachten dat je uit ,e vel zou springen van drift ... UitnemendTman»'

Hebben^ 1ia^'de Pot°°rn" ka° Wel een stootje

„Hebben jullie den gendarme nog gezien?" vroeg er een „N-n-mks gezien hoor!" antwoordde Krelis bli] met' den goeden afloop en ook blij met den daalder, dien een knecht van mijnheer Van Merleveld, met een briefje, zóoeven aan De Roeve^ was-komen brengen, en dien Krelis, als voor hem besTemd van zijn baas gekregen had toen hij dezen de geldbeurs teVuggaf

Toen, tegen den middag, de ruitertroep die scherpe natronen uit Naarden gehaald had, weerkeerde, de wachtende Groenen

Öen^ooTrf tehvoorzien rd?n en ^S!S^2SS.

^^J^^ ^lijk uit, wat

en Voorschoten m groote schare met Oranje getooid en voorzien

b3 ! J Utrecht waren aangekomen en wilden een

iït'jÏÏT °m ^ FranSChman maar spoedi^and De Leidsche schuit was opgehouden door de oproerlingen, de

Sluiten