Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

schichtig waagden eens door de glaasjes te loeren en aan dé kruk te draaien.

„Da-daarheen mö-je," sóauwde Krelis den kijkkast-man toe, „ot da-da-dacht je, dat de waard je aan ta-ta-tafel bij de g-gasten zou zetten? Haastig knipoogde de knecht tegen den vreemde en om de lippen van dezen speelde een glimlachje van verstandhouding, rli, zocht een plekje in 't hooi en liet zich met een zucht van vermoeidheid neervallen.

Niet lang duurde 't, of De Roever zelf kwam hem bedienen. Hij bracht hem een paar boterhammen en een kannetje bier en — na de deur achter zich gesloten en zich vergewist te hebben

dat niemand hen hooren of zien kon, trad hij haastig op den gferig^ EnT Schudde hem harteliïk de hand en vroeg nieuws-

.rdoede tijding.... In Amsterdam zijn de poppetjes al aarditf an\l-^ S-e?' a?iWu°°rd,de de gastman op vroolijken toon ï A Z1t ^«^ijk i° t hooi. „Hè, wat ben 'k moe! JfcSJ- 1£anschen nacht doorgeloopen, 'k val om van slaap en afmatting. Een langgerekte geeuw bevestigde wat hij zei

„Hier, jongen doe je eerst even te goed, en vertel me dan

rvtorscWjï ° °eVCrS i8S ^ *™ Steyi« st«k ^oïït

ZittCn* uajS. • • Jo?éen' jonöen. dat smaakt! Zóó kun je nog eens voor bedelaar spelen; maar luister. Gisteren is de heele

Sluiten