Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4>3fe..T3Ctt.... doe de deur • • hijgt hij' ^

zitten me... • op.. .. de bielen,.... ze- • • • stemmenrumoer.

En buiten, ^.^S^^^h^**^ 't Nadert...: Frans is weer opge .= , d den wanhoop. maar hij komt terug en in zijn oogen is f™**™^ hijn Uit zijn wijde bedelaarsbroek is eenJ^erpwtooi ^

gekomen. Hij richt^het op het duur ver-

k gevangen maar ik zaï... »■ „ j

koopen- -- Ik sla me er doorhe»^ mct „O jongen, jongen, voorzichtig toch «iet^ üat 8^ ^

schieten hoor.... ik ben zoo bang •^ \ramS,omdcn havS( maar

Tante Lena rukt aan zijn arm, zij grijpt hem om oen na

hi' K^meTze?08' " De Roever heeft post gevat naast Frans. Hij zafnem bijstaan tegen dat Fransche vee.

. * —ito rtrnntvaderl

binnenkamer geleund.

20

Sluiten