Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

te plunderen. Hij heeft menigen boom uit mijn tuin weggekaapt of beschadigd, zelfs heeft hij ruiten uit 't tuinkoepeltje gestolen. Ik kan 't hem zoo moeilijk bewijzen.... En sinds je moeder mij er opmerkzaam op heeft gemaakt is hij ook jullie vijand, 'k Had hem het toezicht over de plaats moeten geven en je moeder moeten wegjagen. Dat zou naar zijn zin geweest zijn; dan had hij zijn handen vrij gehad. Pas op met dien man, hij is een haatdragend en laag sinjeur."

„En,".... ging hij voort, „we zien, hoe brutaal de Fransche soldaten worden. Molitor schijnt zijn macht over hen kwijt te raken. Zij bemerken ook, dat ze hier hun beste dagen gehad hebben en treden daarom vermeteler op dan ooit te voren."

„Ja, of het," zei De Roever. „De Zwitser, die als Fransch soldaat enkele maanden geleden hier een burger doodstak, heeft het bijna den kop nog gekost. U weet, hij zou in 't Sterrebosch te midden van de troepen gefusilleerd worden, maar is er met tien jaar dwangarbeid afgekomen. Toch geloof ik met u, dat Molitor nou wel andere zaken aan 't hoofd heeft, dan streng op zijn mannetjes te letten, of ze den burger ook kwaad doen."

„Ik vrees nog droevige tijden. Wie weet wat er gebeuren zal?" sprak grootvader zacht. „Maar — we zijn in Gods hand. Hij weet wat voor ons, en ook voor onze arme stad, en voor ons geheele land het beste is. We moeten vertrouwen en verdragen. Misschien zal ik 't niet eens meer beleven, dat geheel Holland vrij is, en tóch...." en grootvaders stem werd helderder; er klonk iets

vluchten, als soms gevaar dreigde.

Hij sliep, maar grootvader waakte en luisterde en peinsde den ganschen nacht en ook in tante Lena's bedstee klonk telkens weer onrustig gekraak. Zij beiden konden niet slapen. Frans moest beschermd worden.

van blijde verwachting in; zijn oogen straalden met vreemden gloed, alsof ze iets heerlijks zagen. .. . „en toch — Oranje komt terug! Ik weet het, ik weet

het!

Dien nacht sliep Frans op Jan's kamertje. Hij lag half gekleed te bed; onder 't luikje stond een kist, om snel te kunnen

Sluiten