Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

in zijn hart, en de gedachte aan dat groote vergrijp doet hem geen pijn meer. Is dat zijn meerdere, die lafaard?

Ah! Hij krijgt zijn moed terug. De vrouw is vrij en de jongen,

die hem riep, valt

ft naast haar neer. Hij

; —heeft het Gezien, en hü

heeft ook nog den angstigen blik van den knaap gemerkt, toen . die omzag naar wat er met hem, den vreemden ruiter, die töch wel helpen wou, gebeuren ging; en in dien blik was de heerlijke dankbaarheid. Dat waren weer dezelfde oogen als eens van den Hollander in de sneeuw... .

Wat er met hem gebeuren ging? Ze sloegen en trapten

hem weg, hem, den kurassier van Napoleon. Hij liet zich ranselen door wat éewetenlooze voet¬

knechten. Als dat zijn oude makkers eens zagen en zijn keizer? Hij, geranseld door schurken, die burgers vermoordden en durfden vechten tegen vrouwen.

In wilde woede springt hij achteruit, rukt zijn lange, blinkende kurassierssabel uit de scheede en hakt er op los.

Ze stuiven uit elkaar, loopen elkander onder den voet en dringen het huisje weer binnen; daar zijn ze veilig voor die onstuimige sabelslagen. , .„

„Die vent is gek, grijpt hem, schiet hem door den kop! schreeuwt de stem van den onderofficier. Hij zelf heeft ook zijn sabel getrokken en dringt op den kurassier in. Zijn soldaten volgen 't Wordt een nieuw pretje, zoo'n dwazen spelbreker uit den weg te ruimen. „In het water met hem!" wordt er geschreeuwd,

Sluiten