Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

doormaakte. In Oostzaan alleen woonden toen tegelijkertijd niet minder dan tien of twaalf commandeurs van schepen, die op Groenland en Straat Davids voeren, en zij kozen hun officieren en scheepsvolk meestal onder hun medeburgers of uit de omgelegen dorpen. En zooals de ouden zongen, zoo piepten de jongen. Dezen voeren veel liever het zeegat uit, onbekende landen en vreemde avonturen tegemoet, dan te werken in de traankokerij aan den Oostzaanschen Overtoom, of op een van de honderd garenbleekerijen, die Oostzaan toen telde, of in een houtzaag-, vol-, of pelmolen. Neen, neen, dan honderdmaal liever naar zee, waar de frissche wind hun door de haren blies en hun lippen een ziltigen smaak kregen van het opgejaagde zeewater, waar zij vandaag hier — en morgen daar waren, waar zij vreemde volken leerden kennen en dieren en planten ontmoetten, die zij in hun heele leven nog niet hadden gezien.

,,Ha zeg," riep Aris, toen zij een poosje zwijgend naast elkander gezeten hadden, elk voor zich denkende aan Hein Taams, die thans ergens in het Moorenland als slaaf zijn moeilijk leven voortsleepte, — „ha zeg, Jan Compaan, wat zou ik graag met je Vader meegaan, al was het alleen maar in de hoop, dat ik hier of daar Hein Taams zou ontdekken en hem kon helpen om te ontsnappen. Wat zou dat fijn wezen!"

„In 't Moorenland zeker," zei Gerrit Quik. „Ja, dat zijn lieverdjes, zij zouden je zien aankomen. Vader komt ook wel bij hen in de havens, maar hij gaat nooit van boord, 't Is één dieventroep, en om een menschenleven verdraaien zij hun hand niet!"

„Ja, dat zegt Vader ook," zei Jan Compaan. „Maar zeg, daar komt Willem de Snoek met zijn schuit aanvaren. Wij moeten opstaan. Hij zal door het zeiltje moeten."

„O, nog tijd genoeg," zei Aris. „Ik geloof, dat ik juist beet krijg. Ja, zie je wel, de dobber gaat eventjes op en neer. Toe zeg, blijf nog even stil zitten. Zij moeten toch aanleggen om aan wal te komen, dus hebben we nog al den tijd. Ha, kijk, de dobber danst een horlepijp —|

De Zeeroover van Oostzaan 2

Sluiten