Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

„Ja mannen," zei de Schout, terwijl hij aan de tafel plaats nam. ,,'t Is maar al te waar. Er is een moordaanslag gepleegd op den Prins, of eigenlijk is het zoo ver niet gekomen, want alles is uitgelekt voor het moorddadige plan tot uitvoering kwam. Ik heb een spoedbericht ontvangen om goed uit mijn oogen te kijken, want verscheidene samenzweerders zijn gevlucht. En de Hoogmogende Heeren Staten stellen er grooten prijs op, dat zij gegrepen worden."

„Ja," zei Suerwout, „velen zijn er gevlucht, dat is waar, Willem van Stoutenburg ook, maar verscheidenen zitten ook al achter slot en grendel, zooals mij verteld is, toen ik in Den Haag was."

„Dat is zoo," zei de Schout, „en 't is al heel grappig, zooals die Sinjeur Slatius er ingeloopen is."

„Die gewezen dominé?" vroeg Compaan. „Hebben ze hem?"

„Dezelfde," zei de Schout. „Het was hem namelijk al gelukt, onopgemerkt Rolde te bereiken, in Drente, waar hij rondzwierf in boerenkleederen, om zich te vermommen. Maar de dorst begon hem te plagen, en daarom liep hij een herberg binnen, om een kan bier te drinken, doch het toeval wou, dat zich daar eenige soldaten bevonden van 't garnizoen uit Koevorden, waardoor hem de schrik om het hart sloeg. Toen de wachtmeester even naar buiten gegaan was, nam hij in zijn angst de gelegenheid waar, om zijn gelag te betalen en, zonder zelfs een droppel van zijn bier te drinken, overhaast de herberg te verlaten. Zoo'n ezel! Want je moet weten, dat die soldaten zelfs nog niets van den aanslag hadden gehoord. Maar toen de wachtmeester terug kwam en zag, dat de man verdwenen was zonder zijn bier opgedronken te hebben, kreeg hij argwaan en vermoedde, dat het wellicht een verspieder was, door de Spanjaarden uitgezonden om eens te komen neuzen. Met een paar soldaten spoedde hij zich naar buiten, om hem te achtervolgen, en weldra kreeg hij hem in handen. Dat Slatius zich uitgaf voor een oogmeester uit Amsterdam, hielp hem niets. Weldra kwam het uit, wie hij was, en toen is hij naar Den Haag vervoerd,

Sluiten