Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

hulp van den barbier-chirurgijn in te roepen, om zijn bloedende wonden te laten verbinden.

En toen de verdeeling eindelijk afgeloopen was, ging de bemanning aan het dobbelen met steenen of kaarten, om te trachten elkander den buit af te winnen. Herman Taams, die zijn deel van den buit niet had durven weigeren om geen uitzondering te maken en vooral niet den braven Hendrik uit te hangen, had zijn deel voor een geringe som aan Agge overgedaan en deed met de dobbelende mannen niet mede. Maar hij moest er menige schimpscheut over hooren en werd door zijn spitsbroeders niet weinig uitgejouwd. Gelukkig trok Compaan zich in zijn kajuit terug, en kon dus ook Herman daarheen gaan, omdat er zijn diensten misschien noodig waren.

Ook het dobbelen ging met de noodige vechtpartijen gepaard, want menigeen, die zijn geroofden buit bij het spel had verloren, meende dat aan valsch spelen te moeten toeschrijven en zocht zijn heil in zijn vuisten of in zijn kortjan, 't Werd eindelijk zoo erg, dat Compaan uit zijn kajuit te voorschijn kwam en gebood met het dobbelen op te houden en ter kooi te gaan.

De mannen kregen echter niet heel lang rust, want het was gedaan met het mooie weer. De lucht betrok, en de wind wakkerde plotseling aan tot een storm, die Compaan dwong onder klein zeil te varen, en eindelijk werd het zelfs zoo ruw op zee en werden de golven zoo onstuimig en hoog, dat Compaan het wisse voor het onwisse besloot te nemen en bij Vlissingen binnenliep. Hij durfde dat nog wel te doen, omdat zijn gepleegde zeeroof er nog niet bekend kon zijn, en toen zijn scheepsvolk zijn verlangen te kennen gaf om aan land te gaan, droeg hij ieder het stilzwijgen daarover op.

Maar 't duurde slechts kort, of er kwam een jol naar zijn schip varen met enkele mannen, die zich door hem wilden laten aanmonsteren, en die eerste boot werd door nog vele gevolgd. Wat Loch was het geval?

Compaans mannen hadden over het gebeurde niet kunnen zwijgen en luide den lof van den Commandeur bezongen,

Sluiten